Öka förståelsen i bemanningsfrågor

18 April 2018 - 26 April 2018

Stockholm / Göteborg

Workshop i bemanningsfrågor för fackliga representanter och ombud inom kommunal verksamhet.

Vi kommer i workshop format att diskutera aktuella ämnen som påverkar bemanningsplaneringen inom kommunal verksamhet. Följande områden berörs: Vad i avtalen kan behöva justeras för att uppnå en flexibel bemanning och hur får ni en gemensam tolkning av dessa? Hur hanterar ni heltidsfrågan på bästa sätt? Vad utmärker ett hälsosamt schema?

Målet är att ni skall känna er stärkta i er roll som fackliga representanter och ombud och därmed kunna bidra till en bättre bemanningsplanering som gynnar såväl brukare, medarbetare som verksamhet.

Efter genomförd workshop sammanställer vi resultatet, så att ni kan använda det som underlag i ert fortsatta arbete.

AGENDA

09:30            Registrering och kaffe
10:00            Time Care hälsar välkomna
Workshop - Flexibilitet och samarbete i schemaläggningen
12:00            Lunch
Workshop - Bemanningsprocesser och avtal
14:30            Kaffe
Workshop - Hur fungerar det hos oss? Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
16:00            Sammanfattning och avslut

PRAKTISK INFORMATION OCH ANMÄLAN

Datum:
Stockholm den 18 april
Göteborg den 26 april

Tid:
09:30-16:30

Var:
Lokal meddelas vid anmälan

Kostnad:
3 495 kr exklusive moms. Inklusive kaffe och lunch

Anmälan:
Skicka ett mail till claes.gordon@timecare.se Din anmälan vill vi ha senast den 9 mars. Ange även huruvida du är facklig representant eller ombud samt faktureringsreferens. Anmälan är bindande.

Välkommen till en spännande dag!