User Group träff Hälso – och sjukvård

19 October 2017

Stockholm

Capio St:Görans sjukhus hälsar hälso- och sjukvårdskunder välkomna att nätverka den 19 oktober.

När: Ca kl 9-16 den 19 oktober 2017

Var: Sankt Göransplan 1, Capio Sankt Görans Sjukhus

Träffen är kostnadsfri förutom lunch till självkostnadspris.

Agenda


9.00 – 9.30 Välkommen och kaffe

9.30 – 10.30 Presentation av deltagare. Vilka utmaningar står ni inför?

Ev uppdelning i Time Care Planering användare och Time Care Pool användare.

10.30 – 12.00 Bemanningsplanerare och schemaläggning.

Scheduler – har någon erfarenhet?

MultiAccess – har någon erfarenhet?

Utvecklingspunkter.

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -13.30 Kicki Janstad, Region Kronoberg -  lägesrapport om  införande av Allocate Optima i Växjö.

13.30 – 14:00 Time Care Forum. Förslag till programpunkt.

14.00 – 14.15 Kaffe

14:15 – 14:45 Fortsatta diskussioner

14:45 - 15:45 Time Care.

Information produktnyheter.

Besvarar ev frågor som uppkommit i grupperna

15.45 – 16.00 Avslutning. Nätverksträff nästa år.

Ansvarig för träffen är User Group styrelsens Hälso - och sjukvårdsrepresentant Christina Janstad, Region Kronoberg.

Vill du påverka agenda kan du gärna maila christina.janstad@Kronoberg.se

Anmälan


Anmälan ska ske senast 9 oktober och du skickar den till christina.janstad@kronoberg.se