Time Care Forum 2018

Schemaläggning i balans

Time Care Forum

Time Care Forum är en stor årlig konferens som är till för våra kunder. Nästa konferens äger rum 14-15 mars 2018  i Stockholm. Mer information om plats och agenda kommer senare.

Dagarna är alltid fyllda med nyheter, inspiration och goda möjligheter att kunna nätverka och utbyta erfarenheter. Konferensen vänder sig till dig som arbetar såväl strategiskt som operativt med schemaläggning och bemanningsplanering.

DAG 1 – Time Care

  • Föreläsningar kring Time Cares tjänster och produkter
  • Gruppdiskussioner
  • Externa föreläsare
  • Middag med prisutdelning för Time Care Award

DAG 2 – User Group

  • User Group styrelsen
  • Externa föreläsare
  • Gruppdiskussioner
  • Kunder delar med sig av sina erfarenheter
  • Time Care Award-vinnaren intervjuas