Sedan 2009 är Time Care en del av Allocate Software, Europas ledande företag inom bemanningsoptimering.

Vi verkar i föränderliga och komplexa miljöer som kräver att organisationen optimerar användningen av sin viktigaste tillgång: medarbetarna.

Med vår breda expertis och branschkunskap utvecklar vi innovativa lösningar som leder till effektivare bemanning utan att kvaliteten försämras.

Vårt arbetssätt bygger på samarbete med våra kunder, så att de med passion och entusiasm snabbt kan möta nya utmaningar och möjligheter.

Vi har extremt höga kvalitetskrav och levererar support och service av världsklass, och vi bygger upp starka och långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på förtroende och engagemang.

Vi arbetar ständigt med att utveckla inte bara våra produkter utan också vår organisation, så att våra kunder kan lita på att vi kommer att leverera påtagliga resultat nu, samtidigt som vi bygger upp de lösningar som de kommer att behöva i framtiden.

Vår historia

Sverige

Time Care AB startade sin verksamhet år 1993. På den tiden var verktyg för bemanning sällsynta och schemaläggning betraktades som en rent administrativ historia. Företaget startades av Andris Kreicbergs, då överläkare vid ortopedonkologen på Karolinska sjukhuset i Stockholm, som en konsekvens av att han själv behövde ett verktyg för att kunna lösa bemanningen på sin egen avdelning.

Tack vare robusta system och en hel del kunskap om kundernas verksamhet lyckades vi snabbt bli marknadsledande och har sedan dess behållit den positionen. Time Care har haft en stadig tillväxt, framför allt inom den svenska kommun- och landstingsmarknaden. Förutom framgångarna hos offentliga organisationer har vi under åren vunnit förtroendet att leverera våra tjänster och produkter till ett hundratal svenska privata bolag.

Sedan 2009 är Time Care en del av koncernen Allocate Software. Uppköpet var av avgörande betydelse för fortsatt framgång och tillväxt. Då vi numera är en del av Europas ledande företag inom bemanningsoptimering har vi fått tillgång till kunskap, expertis och samarbetspartners vi inte tidigare haft.

Globalt

Allocates historia började 1991, och vårt första betydande uppdrag fick vi 1995, då våra första produkter hjälpte det brittiska försvaret med att optimera utplacering och träning av sina styrkor. Det blev snart uppenbart att samma kunskap och expertis kunde tillämpas på andra organisationer vars personal består av många olika yrkeskategorier, vilket gjorde att vi 2006 lyckades vinna vår första upphandling med NHS (den offentliga sjukvården i Storbritannien). Sedan dess har Allocates erfarenhet och renommé när det gäller att administrera och optimera bemanningen på arbetsplatser med komplex personalsammansättning vuxit avsevärt.

Vi är nu den ledande leverantören av bemanningsoptimering och lösningar för styrning, riskhantering och efterlevnad på den brittiska vårdmarknaden, och vi levererar också dessa tjänster och lösningar till vårdkunder i 11 länder över hela världen. Om övriga marknader inkluderas är Allocate nu närvarande i totalt 13 länder. Detta har bidragit till fortsatt framgång och tillväxt (med 39 % genomsnittlig årlig tillväxttakt under de senaste åren), och idag administreras mer än en miljon människor i över 700 organisationer med hjälp av våra programvaror och tjänster.

Idag har vi en global närvaro, med vårt brittiska huvudkontor i London och regionala kontor i Storbritannien, Sverige, Spanien, Tyskland, Frankrike, Makedonien och Australien. Därmed levererar vi tjänster och support till en internationell kundbas som sträcker sig över Europa, Nordamerika och asiatiska Stillahavsregionen.

Senaste Förvärv

Allocates starka organiska tillväxt har kompletterats med noga utvalda förvärv, och sex nya företag har lagts till gruppen sedan 2009. Våra senaste förvärv omfattar:

RealTime

Allocate Software förvärvade RealTime Health i juli 2012. RealTime Health bildades 2008 för att ge produkten RealTime en trygg utvecklingsmiljö och en kommersiell framtid. RealTime utvecklades av Jess Boyer och Dave Nurse  2006 för att hjälpa akutsjukhus minska vistelsetiden genom förbättrade vårdrutiner. Dessa förbättrade rutiner åstadkoms genom en kombination av konsulttjänster och stödjande programvara för beslutsstöd. En informell organisation som kallades RealTime Alliance bildades i Storbritannien 2007 för att skapa ett forum där företag kunde samarbeta i projekt med syftet att minska vistelsetiden. Metoden kommer från Eagle Medical Management i USA genom huvudkonsulten Jess Boyer och den ursprungliga programutvecklingen sköttes av CSW Group i Storbritannien under ledning av Dave Nurse. Affärsenheten RealTime Business Unit som etablerades för att skapa en kommersiellt gångbar verksamhet fick sin hemvist hos CSW Group och leddes av Jim Gabriel, nu VD för RealTime Health.

RosterOn är en ledande australisk leverantör av bemanningsprogram, särskilt för vårdmarknaden, och förvärvades i juli 2011 för att påskynda Allocates tillväxt på den australiska marknaden.

RosterOn, som grundandes 2002 i Melbourne, tillhandahåller programvara för schemaläggning, personalhantering samt tid och närvaro. RosterOn har utvecklat ett tolkningsverktyg specifikt inriktat på ”Australian Awards”, komplexa löneregler gällande minimilöner, lägsta antal raster per timme, miniminivå för övertidsersättning och lönerelaterade aktiviteter.

RosterOns kunder, varav 43 verkar inom vårdsektorn, kompletterar på ett bra sätt Allocates befintliga närvaro i Australien.

RosterOn är en ledande australisk leverantör av bemanningsprogram, särskilt för vårdmarknaden, och förvärvades i juli 2011 för att påskynda Allocates tillväxt på den australiska marknaden.

RosterOn, som grundandes 2002 i Melbourne, tillhandahåller programvara för schemaläggning, personalhantering samt tid och närvaro. RosterOn har utvecklat ett tolkningsverktyg specifikt inriktat på ”Australian Awards”, komplexa löneregler gällande minimilöner, lägsta antal raster per timme, miniminivå för övertidsersättning och lönerelaterade aktiviteter.

RosterOns kunder, varav 43 verkar inom vårdsektorn, kompletterar på ett bra sätt Allocates befintliga närvaro i Australien.

Zircadian

Zircadian, som förvärvades i augusti 2011, är den ledande leverantören av programvara och konsulttjänster för administration av läkare inom offentlig hälso- och sjukvård i Storbritannien (NHS), och ger därmed en betydande förstärkning till Allocates produktportfölj liksom till det värde vi kan ge våra kunder både inom NHS och utanför.

Zircadians kundbas omfattar nästan 150 brittiska organisationer och över 100 ”NHS Trusts” (sjukhus inom den offentliga sjukvården i Storbritannien), som framför allt använder deras skräddarsydda programvaror Junior Doctor Portal (Underläkarportalen) och Consultant Portal (Överläkarportalen). Junior Doctor Portal är en webbaserad gateway som erbjuder hantering av tjänstgöringsordning, elektronisk övervakning, elektronisk schemaläggning och läkarvikarier. Consultant Portal ger tillgång till lösningar för schemaläggning av läkare, semesterhantering, aktivitetsbaserad schemaläggning samt utvärdering och förnyelse av läkarlegitimation.

Zircadian grundades 2000 av två läkare och har därefter expanderat och diversifierat så att de har blivit den ledande leverantören av molntjänster för schemaläggning av läkare inom NHS.

Läs mer