Skip to main content
EventsUtbildning

Öppen Bemanningsakademi

By september 29, 2017november 22nd, 2018No Comments
Start date: 21/11/2017
End date: 28/11/2017
Location: Stockholm/Umeå

Öppen Bemanningsakademi för chefer och ledare inom kommunen.

Idag står frågor som heltid som norm och sammanhållen arbetstid högt på agendan samtidigt som kraven på en god social och organisatorisk arbetsmiljö skärpts. Att klara av att möta detta utan tillskjutande medel är många gånger en svår uppgift och stora krav ställs på dig som chef och ledare.

I  kursen Öppen Bemanningsakademi för chefer vill vi stärka dig i ditt chefsuppdrag och ge dig verktyg att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå måluppfyllelse samtidigt som du får medarbetarna att sträva mot samma mål.

Missa inte detta tillfälle att under ledning av våra erfarna konsulter ta del av de viktigaste grundpelarna för en sund och kostnadseffektiv bemanningsstrategi med kunden i fokus. Med teori varvat med workshopövningar får du också möjlighet att nätverka med andra chefer under dagen.

Under dagen lägger vi fokus på:

• Bemanningsekonomi
• Arbetsmiljö och hälsosam schemaläggning
• Ledarskap och förändringsarbete

 PRAKTISK INFO och ANMÄLAN:

Tid: 09.30 – 16.00. Fika serveras från 09.00.

Datum (vg ange ort din anmälan nedan)
21 november – Stockholm
28 november – Umeå

Pris:
Pris inkl lunch och fika: 4 495 kr exkl moms. Vid anmälan av 3 personer eller fler utgår rabatt på 10 %.

Anmälan:
Skickas till [email protected]  – märk med Öppen bemanningsakademi

Frågor:
Har ni funderingar på innehållet kan ni skicka dem till [email protected]