Skip to main content
Nyheter

Du vet väl om att du kan få stöd under budgetprocessen?

By september 25, 2020augusti 9th, 2022No Comments

Du liksom många av dina kollegor är säkert fullt uppe i arbetet med att budgetera och fördela resurserna inför kommande verksamhetsår – vilket kan vara både svårt och tidskrävande. Hur kan en rättvis fördelning ske? Hur kan vi säkra att våra antaganden är korrekta? Eftersom ungefär 90 % av budgeten utgörs av personalkostnader så är det av yttersta vikt att det blir rätt.

Time Care kan hjälpa er med detta arbete tack vare den nya resursfördelningsmodell som har framtagits specifikt för vård och omsorg. Tillsammans med er tar vi fram en modell som bygger på era budgeterade ramar, där schemaläggningen bryts ned i timmar för bättre överskådlighet och uppföljning.

Vi tar hänsyn till faktorer som t.ex. täthet, veckoarbetstider, antal timmar per natt samt beviljade och utförda timmar. Resursfödelningsmodellen hjälper dig sedan att månadsvid kunna följa utfall mot budget.

Du kan med denna modell säkerställa en rättvis resursfördelning vid din budgetering, prognostisering och schemaläggning.

Om detta låter intressant eller om du vill veta mer – kontakta Marcus Gustavsson, Financial Management Consultant hos Time Care: [email protected]