Skip to main content

Välkommen till RLDatix, tidigare Time Care

Vi hjälper organisationer att leverera en tryggare & säkrare välfärd

Att leverera trygg välfärd är ett komplext uppdrag.
Det blir allt svårare att tillgodose kvalitet och effektiviseringsmål samtidigt som lagar och riktlinjer måste följas. När merparten av kommuner och regioner dessutom har svårt att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är det viktigare än någonsin att rätt person är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Vi levererar en molnbaserad helhetslösning för personalplanering som ger er möjlighet att fokusera på era största utmaningar; att effektivisera arbetet, säkerställa kvaliteten och skapa en god arbetsmiljö.

PRODUKTERTJÄNSTER
Time Care Planering produktskärmdump

Brukarens behov är grunden till god och resursoptimerad schemaläggning. Därför är det helt avgörande att veta exakt hur bemanningskravet ser ut under dygnets alla tidpunkter för att kunna lägga in personalresurser vid rätt plats och rätt tillfälle

Helen FlodinEnhetschef, Kramfors kommun

Optimal bemanningsplanering

Optimal bemanningsplanering ser olika ut för olika kunder. Time Care Planering och Time Care Pool ger Er möjlighet till effektiv bemanningsplanering där man i planeringen skapar nytta för medarbetare och verksamhet genom stöd för olika planeringsmodeller samtidigt som följsamhet till lagar och avtal säkerställs. Planeringen säkrar en bemanning efter behov och följsamhet till budget även efter förändringar på grund av oplanerad frånvaro och andra operationella förändringar.

Utveckling sker i nära samarbete med våra kunder.

Time Care Planering

Läs mer

Time Care Pool

Läs mer

Time Care Cloud

Läs mer

Tjänster

Läs mer

Våra Kunder

8

Regioner av 20

175

Kommuner av 290

40

Kommersiella bolag

Nyheter och resurser

Kontaka oss