Skip to main content
 

Lista över underbiträden

Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan komma att behandla personuppgifter.

Ändamål: IT-infrastruktur och IT-management; behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den personuppgiftsansvarige.

 • Personuppgiftsbiträdet Allocate Software Ltd, Company number 02814942 (Storbritannien)
  • Underbiträden till Personuppgiftsbiträdet Allocate är:
   • Underbiträdet AWS (Irland)
   • Underbiträdet Zendesk (EU och i begränsade fall US)*

Överföring sker i enlighet med Artikel V av GDPR och underkastas härmed tillämpliga säkerhetsåtgärder enligt beskrivningen i Artikel 46 i GDPR, dvs. standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46.2(c) eller bindande företagsbestämmelser i enlighet med artikel 47.

Ändamål: Skicka SMS till/av Personuppgiftsansvarig anställd personal

 • SMS Teknik, organisationsnummer 556644-7784 (Sverige)

Ändamål: För felsökningssyfte kan avidentifierat data skickas till av koncernen anställd supportpersonal

 • Personuppgiftsbiträdet Allocate Software (Makedonien)*

Överföring sker i enlighet med Artikel V av GDPR och underkastas härmed tillämpliga säkerhetsåtgärder enligt beskrivningen i Artikel 46 i GDPR, dvs. standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46.2(c).

* Begränsning av uppgifter som överförs till länder utanför EU, se avsnitt 8 i Time Cares Dataskyddspolicy som finns publicerad på www.timecare.se/dataskyddspolicy. Information om vilka underbiträden som Time Care anlitar från tid till annan finns även publicerad på www.timecare.se/underbiträden