Skip to main content

Om oss

Om oss

Sedan 2009 är Time Care en del av Allocate Software, Europas ledande företag inom bemanningsoptimering.

Vi verkar i föränderliga och komplexa miljöer som kräver att organisationen optimerar användningen av sin viktigaste tillgång: medarbetarna.

Med vår breda expertis och branschkunskap utvecklar vi innovativa lösningar som leder till effektivare bemanning utan att kvaliteten försämras.

Vårt arbetssätt bygger på samarbete med våra kunder, så att de med passion och entusiasm snabbt kan möta nya utmaningar och möjligheter.

Vi har extremt höga kvalitetskrav och levererar support och service av världsklass, och vi bygger upp starka och långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på förtroende och engagemang.

Vi arbetar ständigt med att utveckla inte bara våra produkter utan också vår organisation, så att våra kunder kan lita på att vi kommer att leverera påtagliga resultat nu, samtidigt som vi bygger upp de lösningar som de kommer att behöva i framtiden.

Vår historia

Sverige

Time Care AB startade sin verksamhet år 1993. På den tiden var verktyg för bemanning sällsynta och schemaläggning betraktades som en rent administrativ historia. Företaget startades av Andris Kreicbergs, då överläkare vid ortopedonkologen på Karolinska sjukhuset i Stockholm, som en konsekvens av att han själv behövde ett verktyg för att kunna lösa bemanningen på sin egen avdelning.

Tack vare robusta system och en hel del kunskap om kundernas verksamhet lyckades vi snabbt bli marknadsledande och har sedan dess behållit den positionen. Time Care har haft en stadig tillväxt, framför allt inom den svenska kommun- och landstingsmarknaden. Förutom framgångarna hos offentliga organisationer har vi under åren vunnit förtroendet att leverera våra tjänster och produkter till ett hundratal svenska privata bolag.

Sedan 2009 är Time Care en del av koncernen Allocate Software. Uppköpet var av avgörande betydelse för fortsatt framgång och tillväxt. Då vi numera är en del av Europas ledande företag inom bemanningsoptimering har vi fått tillgång till kunskap, expertis och samarbetspartners vi inte tidigare haft.

Globalt

Allocates historia började 1991, och vårt första betydande uppdrag fick vi 1995, då våra första produkter hjälpte det brittiska försvaret med att optimera utplacering och träning av sina styrkor. Det blev snart uppenbart att samma kunskap och expertis kunde tillämpas på andra organisationer vars personal består av många olika yrkeskategorier, vilket gjorde att vi 2006 lyckades vinna vår första upphandling med NHS (den offentliga sjukvården i Storbritannien). Sedan dess har Allocates erfarenhet och renommé när det gäller att administrera och optimera bemanningen på arbetsplatser med komplex personalsammansättning vuxit avsevärt.

Vi är nu den ledande leverantören av bemanningsoptimering och lösningar för styrning, riskhantering och efterlevnad på den brittiska vårdmarknaden, och vi levererar också dessa tjänster och lösningar till vårdkunder i 11 länder över hela världen. Om övriga marknader inkluderas är Allocate nu närvarande i totalt 13 länder. Detta har bidragit till fortsatt framgång och tillväxt (med 39 % genomsnittlig årlig tillväxttakt under de senaste åren), och idag administreras mer än en miljon människor i över 700 organisationer med hjälp av våra programvaror och tjänster.

Idag har vi en global närvaro, med vårt brittiska huvudkontor i London och regionala kontor i Storbritannien, Sverige, Spanien, Tyskland, Frankrike, Makedonien och Australien. Därmed levererar vi tjänster och support till en internationell kundbas som sträcker sig över Europa, Nordamerika och asiatiska Stillahavsregionen.