Skip to main content

Om RLDatix AB

RLDatix AB har över 30 års erfarenhet inom Bemanningsoptimering

Utifrån den allt högre förändringstakten i samhället ställs schemaläggning och bemanningsplanering ständigt inför nya utmaningar.

Detta medför allt högre krav på ökad kompetens inom området för alla som omfattas av schemaläggningen.

Vår expertkunskap inom bemanning omfattar både processer, utbildning och system, och våra konsulter har spetskunskap inom ekonomi, ledarskap och projektledning. Vi skapar innovativa lösningar som leder till effektivare bemanning utan att kvaliteten försämras.

Vårt fokus är på att samarbeta med våra kunder, så att de med passion och entusiasm snabbt kan möta nya utmaningar och möjligheter.

RLDatix AB är idag marknadsledande inom schema & bemanning, framför allt inom den svenska kommun- och regionmarknaden.

Läs mer om våra produkter & tjänster här

Time Care PlaneringTime Care PoolTime Care CloudRLDatix Tjänsteerbjudande

Kontakta oss