Välkommen till Time Care

Vi är marknadsledande inom bemanningsoptimering sedan 1993, och har över hälften av Sveriges kommuner och landsting som kunder. Time Care är en del av Allocate Software, Europas ledande företag inom personalplanering.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för optimerad personalplanering med långsiktiga och resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till alla intressenter.

   SENASTE NYHETER

   AKTUELLA EVENTS

Nätverk Norr 2018

Agenda för onsdag 5 december Time Care Planering och Pool   09:00-09:25     Kaffe och…
September 17, 2018

   SENASTE INFORMATIONS MATERIAL

Time Care Kommun Suite

Time Care Kommun Suite

En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar kommunens, medborgarens och medarbetarens behov.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Vår lösning presenteras i Time Care Hälso- och sjukvårds Suite, där vi har samlat alla våra produkter och tjänster som riktar sig till hälso- och sjukvårdsorganisationer…

Time Care tjänsteerbjudande

Bemanningsplanering är mer än bara schemaläggning. Det är till exempel kunskap i applikationer, analys av resurser och optimering av bemanningsprocesser. Men framgångsrik bemanning…