Skip to main content

COVID-19 Resurscenter

Sveriges upplaga

Allocate och Time Care levererar workforce-teknologi inom vård och omsorg över hela världen, och vi är mycket angelägna om att ge stöd till våra kunder under rådande situation gällande COVID-19.

COVID-19 har, och kommer fortsatt ha, stora effekter på samhället. Vi kommer se mer personalfrånvaro på grund av sjukdom samtidigt som behovet av vård är stort. Vi vill under denna tid kunna vara ett stöd åt alla våra kunder för att försäkra oss om att våra system fungerar på bästa möjliga sätt för Er. Resurscentret är skapat för att du ska kunna hitta tips, tricks och guidning under den rådande situationen.

Time Care är i full drift och gör vad vi kan för att stötta våra kunder att hantera Covid-19 pandemin. Vi har stärkt upp med fler medarbetare  i supporten som arbetar med att hantera ärenden för att ni ska få så snabb och effektiv hjälp som möjligt. Som så många andra arbetar vi hemifrån, men tack vare modern teknik så påverkas varken vår leveransförmåga eller tillgänglighet.

Vi förstår att många är strängt upptagna med att hantera krissituationen, och kanske inte har samma möjligheter  att träffa oss för att utveckla sin bemanningsplanering som i ett normalläge. Vi har därför genomfört vissa åtgärder för att kunna bistå våra kunder med stöd i digital form istället. Bland annat sänder vi kostnadsfria webbinar där högaktuella ämnen såsom rapportering, ledarskap, bemanning, uppföljning och mycket mer avhandlas, samt att deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade i realtid. Våra konsulter finns även tillgängliga för alla våra kunder med kort varsel och kan hjälpa er på distans eller på plats om det går att genomföra i enlighet med uppsatta riktlinjer.

Vi är fulla av beundran över det jobb som alla våra kunder gör under krisen.