Skip to main content
 

Informationsmaterial

Ta del av våra produkter, moduler och tjänster

Informationsmaterial

Här kan du ta del av vårt informationsmaterial i form av produktblad, broschyrer och fallstudier.

Vill du veta mer om någon specifik produkt, modul eller tjänst? Vi bokar gärna in ett kundmöte! Det går också bra att ladda ner material eller fylla i en förfrågan så skickar vi mer information till dig.

 bild_case study_BA_gallivareGällivare kommun – Bemanningsakademi

Från oktober 2015 till juni 2016 genomfördes Bemanningsakademi chef för ca 600 medarbetare inom Socialförvaltningen, såväl ledningsgrupp som enhetschefer, stödfunktioner, handläggare, HR-personal och fackliga representanter.

Download Now

Produktblad_AllocateCloud

Allocate Cloud

Vi har skapat en helt ny molntjänst där vi erbjuder en fullständig lösning för Time Care-baserade system genom pålitlig service från en heltäckande leverantör som kan både produkter och teknik.

Download Now

Time CaTime-Care-Supportre Support

Time Care Support ger dig avancerad applikations- och tekniksupport och är tillgänglig för dig som är utbildad huvudadministratör eller IT-ansvarig för Time Cares produkter. Vi utför även installationer och uppdateringar på beställning.

Download Now

Optima Medarbetare Mobil

Optima Medarbetare Mobil

Optima Medarbetare Mobil är ett flexibelt verktyg som finns tillgängligt via webb, mobil och läsplatta. Medarbetare kan enkelt se sitt schema med eventuella förändringar samt kommunicera med chefer och administratörer.

Download Now

Optima Safe Care

Optima Safe Care är ett verktyg som ger en tydlig överblick över hela sjukhusets vårdbehov, i varje ögonblick. Nyckeltal visar aktuell status för samtliga patienter och avdelningar, och smarta rapporter ger möjlighet att följa upp trender och samband.

Download Now