Skip to main content
 

Inspelad utbildning!

Nu lanserar vi vår Bemanningsakademi för medarbetare i ett nytt digitalt format där ni kan genomföra utbildningen när som helst det passar er och för flera grupper vid olika tillfällen!

Time Cares Bemanningsakademi för medarbetare har som syfte att ge alla anställda en tydlig och samstämmig bild av organisationens bemanningsprocess, samt att skapa en ökad förståelse för medarbetarens egen roll och ansvar i bemanningsprocessen. Otydlig information om organisationens bemanningsprocess leder ofta till missnöje, skepsis och bristande delaktighet.

Time Cares Bemanningsakademi för medarbetare bidrar till:

  • Större ansvarstagande – bättre förståelse skapar ökad delaktighet och mer inspiration.
  • Effektivare förändringsarbete – ökad kunskap ger förståelse för varför förändringar är nödvändiga.
  • Bättre ekonomi – förståelse för vikten av samplanering över gränser leder till en effektivare bemanningsprocess

Denna filmade föreläsning är indelad i fyra block och kan ses i ett svep alternativt uppdelat vid olika tillfällen.

Del 1 förklarar begreppet bemanningsekonomi samt bemanningsarbetets tre huvudsakliga fokusområden: medborgaren, medarbetaren samt ekonomin.

Del 2 belyser begreppet ”Heltid som norm” och vad det innebär för bemanningsarbetet. Hållbar schemaläggning och bemanningsbehov är ytterligare frågor som tas upp.

Del 3 fokuserar på bemanningens påverkan på ekonomin och går in på ämnet bemanningsekonomi mer detaljerat.

Del 4 klarlägger begreppet samplanering, central kontra lokal bemanningsplanering samt vilka uppföljningsparametrar som är viktiga för att säkerställa ett bra resultat.

Utbildningsfilmens totala längd är cirka 2 timmar, där varje del är mellan 25 och 35 minuter lång. Inspelningen kan ses både i storgrupp alternativt i mindre grupper på t.ex. APT.

Kontakta oss för mer info