Få bättre budgetkontroll genom att direkt se vad schemat kostar

Time Care Controller visar tydligt om organisationen bemannar enligt budget – före, under och efter schemaläggningen – genom att visa kostnaderna så att resursanvändningen enkelt kan optimeras.

Skapa hållbara och hälsosamma scheman genom att säkerställa att raster läggs in och rygg mot rygg-pass undviks. Med detta smidiga verktyg räknar du lätt ut hur många timmar det planerade schemat ligger över eller under budget.

  • Budgetkontroll: Uppdatera schemakostnaderna för att enkelt se om din budget är på rätt spår
  • Hälsosamma scheman: Skapa hälsosamma scheman genom att säkerställa att raster läggs in och rygg mot rygg-pass undviks
  • Effektivitet: Få ut det mesta av ordinarie personal genom att i första hand schemalägga medarbetare med för få budgeterade timmar
  • Mätbarhet: Skapa kontinuitet och mätbara nyckeltal genom att göra uppföljning av verksamheten varje månad
  • Översiktsvy: Skapa en klar överblick för Controllern med nyckeltal och information

Funktioner

Budget i timmar

FAQ

Hur hänger Controller ihop med Time Cares övriga produkter?

Time Care Controller är en tilläggsmodul som använder sig av data från både Time Care Pool och Time Care Planering Multi Access. Du kan även använda tilläggsmodulerna Avancerad Resursplanering, Produktionsplanering samt Bonus och kostnad för att få ut det mesta av Time Care Controller.

Time Care Controller kan även användas av chefer för uppföljning.

Vilka organisationer har störst nytta av Time Care Controller?

Alla kommuner, regioner och större företag. En ekonomi i balans är den stora vinsten för alla typer av organisationer!

Information om Time Care Controller

LADDA NER

Case study med Sigtuna kommun

LADDA NER

Inspelning av seminarium med Sigtuna kommun

VISA NU

Kontakta oss för mer info