Skip to main content

Time Care People Management

En digital helhetslösning för Workforce Management anpassad till kommuner och regioner.

Vi hjälper människor att leverera den bästa välfärden

Vi hjälper kommuner och regioner genom att leverera en molnbaserad helhetslösning för Workforce Management. Vår lösning gör det möjligt att möta. Era största utmaningar: att effektivisera arbetet, säkerställa kvaliteten och skapa en god arbetsmiljö.

Att leverera modern vård och omsorg är ett komplext uppdrag. Det blir allt svårare att tillgodose kvalitet och effektiviseringsmål samtidigt som lagar och riktlinjer måste följas. När merparten av kommuner och regioner dessutom har svårt att rekrytera kompetent personal är det viktigare än någonsin att medarbetarna upplever att deras arbete är flexibelt, rättvist och utvecklande.

Time Care Planering

Time Care Planering möjliggör strategisk planering av scheman där personalresurserna anpassas efter behovet. Ett brett utbud av funktioner och rapporter ger en heltäckande översikt och möjlighet att simulera utifrån kostnader, resurser, behov och budget. Tillval möjliggör även exempelvis automatisering samt integrationer till externa detaljplaneringssystem.

Time Care Planering Multi Access

Time Care Planering Multi Access/Access Anywhere är en helt webbaserad version av Time Care Planering – där arbetet kan göras från valfri plattform – dator, surfplatta eller mobil. Det kräver ingen installation och har smidiga rapportfunktioner för effektiv analys och uppföljning. Det är idag det självklara valet för en flexibel schemaplanering.

Time Care Pool

Time Care Pool är det optimala verktyget för bemanningshantering. Time Care Pool säkerställer uppfyllelse av yrkeskategori, kompetens, regler, tillgänglig resurs och LAS, vilket gör det möjligt att lösa alla typer av akuta bemanningsbehov. Tillval möjliggör automatisering och mobil webbtillgång.

Time Care Cloud

Time Care Cloud är en snabb, säker och flexibel molntjänst för era Time Care-baserade system, där vi sköter driften medan ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. Time Care Cloud är ett viktigt steg mot en modernare IT-verksamhet. Ni får förutsägbara IT-kostnader, möjligheten till automatiska uppdateringar utanför kontorstid och ni slipper lokal IT-infrastruktur.

Klicka på miniatyren för PDF.

Time Cares Tjänstepalett

Time Care Planering Multi Access

Time Care RLDatix Cloud

Case Study:
Särskilda boendet Nybo

Case Study:
Hemtjänsten i Ljungby kommun

Kontakta oss för mer information idag!