Skip to main content
 

Time Care User Group

Ett nätverk för medlemmar, fyllt med erfarenhet och värdefullt informationsutbyte

User Group

Time Care User Group är ett forum för informationsutbyte och samarbete. Nätverket är till för alla Time Cares kunder och det ger medlemmarna möjlighet att påverka utvecklingen av Time Cares produkter och tjänster. Förutom en årlig återkommande konferens arrangerar Time Care User Group regionala nätverksträffar där medlemmarna kan dela med sig av sina erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Styrelsen

Styrelsen tillsätts i samråd med Time Care AB och ska ha en så god geografisk spridning som möjligt. Dess huvuduppgift är att till Time Care förmedla medlemmarnas tankar och idéer kring företagets produkt- och tjänsteutveckling. Varje månad genomförs telefonmöten och fyra gånger om året möts styrelsen tillsammans med Time Care.

  • Solweig Johansson, Luleå kommun (ordförande) – Norrbotten. Kontakta Solweig här
  • Anna Byström, Kramfors kommun – Västernorrland
  • Patricia Sjödin, Fagersta kommun– Mellersta Sverige
  • Elin Gustafsson, Ljungby kommun – Sydöstra Sverige
  • Dina Gustavsson, Bromölla kommun – Södra Sverige

Medlemmar

Medlemmarna i Time Care User Group är främst huvudanvändarna av Time Cares system, det vill säga huvudadministratörer, bemanningsplanerare, systemadministratörer, uppdateringsansvariga, projektledare och chefer. Alla branscher är representerade och Time Care arbetar aktivt tillsammans med styrelsen för att koppla ihop likasinnade organisationer genom nätverksträffar.

Som medlem kan du på ett enkelt sätt ta del av Times Cares nyheter och aktiviteter. Om du är intresserad av att bli medlem fyller du bara i nedanstående formulär. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Aktiviteter för medlemmar i Time Care User Group

Vill du bli medlem i Time Care User Group? Registrera dig nedan! Medlemskapet är kostnadsfritt