Skip to main content
 

Time Care Award 2022

Årets prestation inom bemanning och planering

 

Time Care Award 2018

Årets prestation inom bemanning och planering

 

Time Care Award 2017

Årets prestation inom bemanning och planering

 

Time Care Award 2016

Årets prestation inom bemanning och planering

 

Time Care Award 2015

Årets prestation inom bemanning och planering

 

Time Care Award 2014

Årets prestation inom bemanning och planering

 

Time Care Award 2013

Årets prestation inom bemanning och planering

1
1

Vad är Time Care Award?

Time Care vill synliggöra vikten av en god bemanning och inspirera till fortsatta förbättringar. I samarbete med vår User Group lanserade vi 2014 Time Care Award, ett årligt pris för den eller de som genomfört årets prestation inom bemanning och planering. Kriterierna är mycket enkla, Time Cares produkter eller tjänster ska ha bidragit till framgången och insatsen ska ha resulterat i minst en av följande effekter:

  • Förbättrad ekonomi
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Ökad kvalitet

Nominering

Nominering till Time Care Award 2023 är nu stängd. Det kommer en ny chans 2024.

Jury

Juryn består av styrelsen för Time Care User Group. Time Care AB kan nominera kandidater men har inget inflytande över utvärderingen eller beslutet om vem som vinner.

Pris och ceremoni

Priset är en enklare utmärkelse och framför allt den stora äran och den positiva uppmärksamhet som skapas under och efter prisutdelningen. Vinnaren koras på den årliga kundkonferensen Time Care Forum.

För mer information, vänligen ring: Solweig Johansson, ordförande Time Care User Group, 070-318 17 70 eller Helena Wikell Delin, Time Care, [email protected] eller 070-684 05 10

Time Care Award 2022 går till Varbergs kommun
Jenny Skansen och Anita Svensson i Varbergs Kommun tog emot priset 2022 för deras framgångsrika arbete med Time Care i sin verksamhet på Kost & Städavdelningen. Varbergs kommuns Serviceförvaltning har bemannat sin verksamhet med Time Care planering så att dem nästan helt klarar sig utan timvikarier, arbetssättet ger dessutom möjlighet till medarbetarna att ha högre sysselsättningsgrad. Detta arbetssätt med ökad grundbemanning ger en bättre kontinuitet och kvalité i verksamheten.

Time Care Award 2018 går till Kramfors Kommun

Anna och Helen har på ett skickligt sätt förändrat schemaläggningsarbetet på ett särskilt boende. Genom flitigt användande av modulen Produktionsplanering har de tagit bort delade turer och format bemanningen utifrån brukarens behov, samtidigt som ekonomin vänt från minus till plus och sjukfrånvaron minskat. Helen har med Time Care Planering även visuellt kommunicerat förändringsbehovet till medarbetarna och på så sätt skapat förståelse i verksamheten.

Time Care Award 2017 går till Tierps kommun, Förskolan

Marie Gustafsson har i Tierps kommun genom sitt långsiktiga arbete infört ett nytänkande när det gäller vilka verksamheter som kan schemaläggas med verktygen Time Care Pool och Time Care Planering. Alla kommunens förskolor har nu förstärkt bemanning när behovet är som störst, samtidigt som personalen lättare kan planera sin tid utifrån sina individuella förutsättningar och förslag.

Time Care Award 2016 går till Varbergs kommun, Vård och Omsorg

Tack vare Lena Persson Brunnsåkers engagemang har Varbergs omsorg lärt sig att utnyttja Time Care Schedulers alla fördelar. Schemaläggningen går nu fyra gånger snabbare, det har blivit lättare att tillgodose såväl bemanningskrav som önskemål om heltidstjänster, och kunderna får både mer tid och bättre service. Dessutom tar både chefer och medarbetare nu större ansvar för att lösa schemafrågor.

Time Care Award 2015 går till Bergvikens vård- och omsorgsboende, Luleå kommun

Tack vare avancerad resursplanering har samplanering över avdelningsgränserna skapat ett starkt team-Bergviken.  Medarbetarna tar stort ansvar för brukarna, för organisationen och varandra och personalens flexibilitet har dessutom ökat deras möjligheter till att påverka schemat. Engagemanget och trivseln har lett till lägre sjukfrånvaro, starkare ekonomi samt trygghet och kontinuitet för brukarna.

Vinnaren utsågs av styrelsen för Time Care User Group, ett nätverk bestående av Time Cares kunder.

Time Care Award 2014 går till Degerfors kommun

Vinnaren av Time Care Award 2014 är Maria Fredriksson från Degerfors kommun. Maria har på ett tydligt sätt visat nyttan med samplanering och på så sätt höjt både arbetstillfredsställelse och kvalitet. Maria har genom sitt stora engagemang fått personalen i Degerfors att känna sig mer delaktiga i planeringsarbetet. Det som tidigare varit ansett som tråkigt är nu intressant och viktigt.

Vinnaren utsågs av styrelsen för Time Care User Group, ett nätverk bestående av Time Cares kunder.

Time Care Award 2013 går till Varbergs Omsorg

Vinnare av Time Care Award 2013 för bästa prestation inom bemanning och schemaplanering är Marthina Scheers, koordinator på Varbergs Omsorgs bemanningsenhet. Marthina har av styrelsen tilldelats priset för bästa prestation för att bemanningsenheten tillsammans med löneavdelningen hittat ett sätt att arbeta med ökad grundbemanning. Arbetssättet har inneburit att alla de som önskat utöka sin tjänst till heltid har fått det. Arbetssättet innebär bättre kvalitet för kunderna inom vård och omsorg då de oftare möts av samma personer i vården. Kunderna slipper otryggheten i att träffa många olika personer samtidigt som Varbergs kommun har blivit mer effektiv.

Vinnaren utsågs av styrelsen för Time Care User Group, ett nätverk bestående av Time Cares kunder.

Erik Stone från Time Care, säger: – Marthina Scheers från Varbergs Omsorg är en värdig vinnare av priset. Hon har lyckats med det som de flesta kommuner drömmer om, nämligen att både sänka kostnader och höja kvaliteten på vården. Bra gjort!