Allocate Software är certifierat mot ISO 9001 och är Microsoft Gold Partner, och vi förbinder oss att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi har innehaft vår ISO 9001-certifiering och vår TickIT-certifiering (den internationellt erkända kvalitetsstandarden för programvaruutveckling) sedan 1995. Två gånger per år genomgår vi en omfattande och noggrann utvärdering utförd av revisorer från certifierade ISO 9001-organisationer för att säkerställa att våra processer och organisationer lever upp till en kvalitetsstandard i världsklass. Detta ger våra kunder trygghet att Allocate levererar robusta och pålitliga produkter och lösningar i tid och inom budget.

Genom att säkerställa en enhetlig produktion underlättar vårt certifierade kvalitetsledningssystem också en kontinuerlig produktutveckling, vilket leder till förbättrad effektivitet för våra kunder.