Skip to main content

Allocate Software är certifierat mot ISO 9001 och är Microsoft Gold Partner, och vi förbinder oss att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi har innehaft vår ISO 9001-certifiering och vår TickIT-certifiering (den internationellt erkända kvalitetsstandarden för programvaruutveckling) sedan 1995. Två gånger per år genomgår vi en omfattande och noggrann utvärdering utförd av revisorer från certifierade ISO 9001-organisationer för att säkerställa att våra processer och organisationer lever upp till en kvalitetsstandard i världsklass. Detta ger våra kunder trygghet att Allocate levererar robusta och pålitliga produkter och lösningar i tid och inom budget.

Genom att säkerställa en enhetlig produktion underlättar vårt certifierade kvalitetsledningssystem också en kontinuerlig produktutveckling, vilket leder till förbättrad effektivitet för våra kunder.