Skip to main content

Allt samarbete med våra partners är byggt på en enda grund – ökad framgång för våra kunder. Vi arbetar med företag vars produkter och tjänster tillför konkret värde till vårt utbud, genom ökad prestanda och effektivitet, förbättrad funktionalitet eller utökade support- och implementeringstjänster.

  Visma

  Visma är den ledande leverantören av ekonomi- och HR-lösningar inom offentlig sektor i Sverige. Time Care och Visma förenar expertområden som HR, ekonomi och bemanning. Genom att kombinera våra respektive kärnkompetenser kan vi erbjuda marknaden en heltäckande och konkurrenskraftig automatisk integration med allt från bemanningskrav till lön.

  Besök webbplatsen

  CGI

  CGI har i närmare fyrtio år hjälpt kommuner och landsting med ny teknik, och idag arbetar CGI med över 250 av Sveriges 290 kommuner. CGI erbjuder bland annat administrativa stöd och programvaror för kritiska verksamhetsprocesser som till exempel, ekonomi, lön, och personalhantering.

  Besök webbplatsen

  Tieto

  LifeCare, Tietos planeringsverktyg för vård och omsorg, används för att planera bemanning, mäta tid och insatser samt utvärdera verksamheten. Integrationen mellan Time Care och LifeCare möjliggör dubbelriktad kommunikation och produktionsplanering.

  Besök webbplatsen

  Tunstall

  Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt företag som är världsledande inom trygghetsteknik för äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstall har tagit fram TES, ett system för effektiv planering inom hemtjänsten.

  Besök webbplatsen

  Hogia

  Hogia erbjuder en helhetslösning för alla områden inom lön och HR. Hogias webbaserade HR-lösning ger stöd för organisationens kärnprocesser inom bland annat personalhantering, rekrytering, chefsstöd, lönerevision och tid- och avvikelsehantering.

  Besök webbplatsen

  Bofab

  Bofab Timeservices är den ledande leverantören av system för tidredovisning och projektredovisning. Genom integration från Time Care Planering till WebTime och vidare till lönesystemet skapas en enhetlig process för hela personalhanteringen.

  Besök webbplatsen

  ATOS

  Efter att ha vunnit en omfattande upphandling levererar ATOS och Allocate Software NATO:s web-baserade Automated Personnel Management System, vilket i ett skyddat nätverk administrerar militär och civil personal i allt från resor och ledigheter till fortbildning och utvärderingar.

  Besök webbplatsen

  CSC

  Allocate Software har etablerat ett mycket nära samarbete med CSC Australia, det snabbast växande IT-tjänsteföretaget i Australien. CSC bidrar med sin stora erfarenhet som Allocate Softwares partner för systemintegration och återförsäljning inom Australiens försvarsmarknad.

  Besök webbplatsen

  Microsoft

  Allocate Software är en Microsoft Gold Certified Partner, vilket innebär att vi har uppnått den högsta nivån av kompetens och expertis inom Microsofts teknologier. Endast en mycket liten del av alla tusentals Microsoft-partners uppnår nivån Gold Certified Partner.

  Besök webbplatsen

  NHS Professionals

  NHS Professionals är den största leverantören av bemanningstjänster till NHS med över 50 000 sjuksköterskor, vårdpersonal och läkare knutna till deras pooler. De utför över två miljoner arbetspass per år, rekryterar mer än 400 noggrant utvalda och kvalificerade vikarier per månad och finns i över 120 sjukhus.

  Besök webbplatsen

  PricewaterhouseCoopers (PwC)

  Vår strategiska allians med PricewaterhouseCoopers (PwC) ger våra kunder tillgång till ytterligare support och expertis för att fullt ut kunna utnyttja fördelarna med vårt HealthSuite-system.

  Besök webbplatsen

  SCC

  SCC levererar branschledande tekniska lösningar inom framför allt infrastruktur. SCC har imponerande meriter när det gäller att hjälpa Europabaserade företag och myndigheter med att upphandla, integrera och hantera sin infrastruktur så att den levererar mer för mindre pengar.

  Besök webbplatsen