Skip to main content

TimeCare

 

Time Care Nyhetsbrev

Juni 2018

 

Time Care Nyhetsbrev

juni 2016

Time Care Nyheter

Jag vill med dessa rader tacka er alla för ett fint samarbete under årets första halva. Vi har under våren kunnat glädjas åt ett lyckat Time Care Forum, vid en genomgång av era svar på utvärderingen kan vi konstatera att även ni var nöjda och det är ju såklart det viktigaste. Vi har också fått en bra respons på de förbättringar vi gjort i Scheduler, Multi Access och Produktionsplanering.

Att våra ansträngningar och investeringar leder till märkbar nytta i ert dagliga arbete är otroligt viktigt för oss. Vår (i teorin) enkla strategi att leverera de bästa produkterna och tjänsterna har varit styrande för oss i 25 år och kommer att vara vår ledstjärna även i framtiden.

Detta är förmodligen det sista kvartalsbrevet ni kommer att få med Time Care som avsändare. Under hösten byter företaget namn från Time Care till Allocate Sweden. Vår organisation, våra produktnamn och våra modulbenämningar kommer dock att vara desamma som idag.

Namnbytet gör att vi kommer att kunna jobba ännu närmare våra 450 kollegor i England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Danmark och Australien. Vi är nu fler än 500 personer som varje dag fokuserar på att förse landsting och kommuner i sju länder med riktigt bra redskap för att lösa utmaningar i schema- och bemanningsfrågor.

Jag hoppas att ni får en skön sommar och om vi inte ses förr så ses vi på nästa års Time Care… förlåt Allocate User Group Forum!

 

Med vänliga hälsningar,

Erik Stone

 

Time Care Planering

Utvecklingen av Time Care Planering 17.2 rullar på i rask takt. I Windows-klienten kommer några förbättringar göras i integrationerna till de olika PA-systemen och detaljplaneringssystemen.

I Multi Access 17.2-version till hösten kommer det gå att skapa kompletta avtal i och med att alla tidsregler nu finns på plats. Produktionsplanering är en annan ny modul som ska kunna hanteras helt inifrån Multi Access. Vi har påbörjat ett samarbete för att ta in data från förskolesystemet Tempus/Nuddis. Det blir en liten extra dimension när bemanningskrav skapas utifrån ramtiderna. Barnen har viktning utifrån sin ålder och påverkar därmed hur mycket personal som behövs.

Några nya rapporter kommer in i Multi Access också. I nuläget är Resultat av efterkontroll och Bemanningskrav färdiga. Ytterligare några rapporter är inplanerade tillsammans med möjligheten att använda urval. Startsidan kommer anpassas efter inloggad roll, främst för att medarbetare ska få mer anpassad information efter inloggning.

Time Care Scheduler

Vi jobbar nu för fullt med höstens version av Time Care Scheduler. Bland annat kommer det ett filter för att enklare kunna välja ut vilka personer som ska bockas för i Personalprogramdelen, det kommer alltså bli möjligt att bocka i/ur flera personer samt flera dagar.

Det kommer även en egen ikon till Time Care Scheduler att ha på skrivbordet, detta för att underlätta för dem som arbetar dagligen med optimering av scheman.

Planeringen av 18.1-versionen är också i gång och vi blir väldigt glada om ni vill ge oss feedback på vad ni tycker är bra respektive mindre bra i programmet idag.

Tips: Om du har ett regelbrott som gäller många personer som du vill kunna arbeta vidare med kan du markera alla personerna genom att markera i den första rutan och sedan hålla nere Ctrl-tangenten och därefter markera den sista rutan. Kopierar sedan allt med Ctrl + C. Nu kan du klistra in informationen i ett Word-dokument.

Time Care Pool

Time Care Pool 17.2 börjar ta form.

Det strömmar in utvecklingsförslag från er kunder och via User Groups nätverksträffar, vilket är jätteroligt. Vi har engagerade kunder!

Från version 17.2 kommer det att finnas ett par specialbehörigheter för våra integrationer, ni kommer enkelt kunna bestämma vad en roll ska kunna göra i de olika flikarna i integrationerna. Vi har också i Personal lagt till en kryssruta för om personen ska undantas från att raderas när ni kör de underhållsjobb som kan radera personer.

Att kunna redigera anteckningar på en person från Översikt beställningsök resurs är ett stort önskemål från er kunder. Detta blir möjligt i höstens version. I webben blir det samma struktur på organisationsträdet i de tre modulerna Ny beställning, Översikt beställning och Arbetsplats. Vi inför också funktionen att Importera schema från Time Care Planering.

Information om alla nyheter kommer att finnas i versionsbytesdokumentet.

Ett intensivt år

När vi nu inom kort tar ledigt för att njuta av sommaren så kan vi se tillbaka på ett intensivt och intressant år med många nya projekt och spännande uppdrag, vilka vi har informerat om löpande. Under det senaste kvartalet skulle jag vilja lyfta fram följande:

Vi har genomfört fler uppstarter av Scheduler under detta kvartal än vi har gjort tidigare, vilket är fantastiskt roligt.

Webbutbildning för schemaplanerare, vårt test att genomföra kostnadseffektiva uppdateringsutbildningar för schemaplanerare via webben har varit framgångsrikt och kommer att fortsätta efter sommaren.

Vid Vårseminariet på Berns i maj kom det fler deltagare från fler olika organisationer än vad vi hade räknat med och med riktigt bra föreläsare.

Sist men inte minst vill jag hälsa tre nya konsulter välkomna till Time Care: Maria Svensson, som idag arbetar på Luleå kommun, Marcus Gustafsson, idag på Kalmar kommun och Pia Andersson från Södertälje kommun. Tre personer som startar upp efter sommaren med djup kompetens inom våra applikationer och tjänster samt med erfarenhet av kommunernas utmaningar inom bemanningsplanering.

 

Intressanta kundberättelser

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya kundcase där förhoppningsvis du som kund kan få tips och råd från andra kunder. Titta gärna vad som finns idag på vår hemsida.

Vad är på gång för sjukvården

I april träffade vi många nya och bekanta ansikten på Nordens största e-hälsomöte – Vitalis. Det var många som kom till vår monter och fick en första visning av Allocate Optima och SafeCare. Därefter medverkade vi på ”Optimerad operationsplanering” om svårigheterna att få ihop kraven på patientcentrerad vård och snabba processer samtidigt som man brottas med personalbrist och scheman som kör ihop sig. Detta event arrangerades av Teknologiska institutet och vi medverkade både som utställare och som workshop-ledare.

Delta på webbinar

Det märks att det finns en stor nyfikenhet kring våra produkter och särskilt vid våra produktreleaser. Det var 70 kunder som medverkade på vårt webbinarium om ”produktnyheter i korthet”, en övergripande genomgång av de senaste versionerna och versionsbytesdokumenten. Vi vill påminna om våra uppdateringsutbildningar som vi kommer släppa datum på strax efter sommaren. Det blir som vanligt en turné i Sverige under november-december, så håll utkik!

Årets vinnare

Ett stort grattis för årets prestation till Lena Persson Brunnsåker, från Varbergs kommun. Lena får priset för sitt engagemang som har lett till att Varbergs omsorg lärt sig att utnyttja Time Care Schedulers alla fördelar. Schemaläggningen går nu fyra gånger snabbare, det har blivit lättare att tillgodose såväl bemanningskrav som önskemål om heltidstjänster, och kunderna får mer tid och bättre service. Dessutom tar både chefer och medarbetare nu större ansvar för att lösa schemafrågor.

Nomineringen för i år är öppen. Passa på att redan nu nominera en kollega, ditt team eller avdelning.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi utger Time Care Nyhetsbrev fyra gånger per år. Vill du säkerställa att du får brevet går det utmärkt att prenumerera. Klicka här för anmälan. Det går även att hålla sig uppdaterad via vår hemsida under “Nyheter och event”.