Skip to main content

Time Cares nya Digitala Portal

Kontakta oss

Time Cares nya Digitala Portal erbjuder ett modernt sätt att ta del av både föreläsningar gällande Bemanningsplanering, Bemanningsoptimering, Bemanningsekonomi samt förändringsarbete och projektledning och dessutom ges tillgång till nyproducerade e-guider gällande användande av viktiga funktioner i Time Care Planering Multi Access och Time Care Pool. Vidare så innehåller den Digital Portalen webbinars och podcasts med fokus på Bemanningsplanering.

Innehållet i den Digitala Portalen är indelat i fyra undergrupper:

  1. Chefsportalen
  2. Medarbetarportalen
  3. Huvudadministratörsportalen
  4. Planerareportalen

Den Digitala Portalen ger möjlighet för alla medarbetare, oavsett uppdrag och titel, att få del av den senaste kunskapen och arbetssätten gällande Bemanningsplanering. Den Digitala Portalen lämpar sig ypperligt för att användas vid introduktion av nya medarbetare samt som kunskapsbank för upprepade utbildningsinsatser när det helst kan behövas.

Vill du veta mer kontakta oss via formuläret nedan.

Jag vill bli kontaktad