Skip to main content
 
 
 
 
1
1

Vår process

Time Cares tjänsteerbjudande är uppbyggt kring fyra faser som alla är av avgörande betydelse för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt.

 • Rådgivning
 • Förankring
 • Implementering
 • Långsiktig partner

  Time Cares kunniga och engagerade konsulter hjälper till med allt från övergripande strategiska frågor till konkreta lösningar i schemaverktygen. Vi finns med hela vägen, från planering och förankring till förverkligande och uppföljning. Oavsett vilka utmaningar er organisation står inför, och vare sig ni vill anlita oss som bollplank eller som projektledare, är Time Care svaret på alla era bemanningsfrågor.

  Förändringar i bemanningen är en genomgripande process som påverkar alla. Alla chefer och alla medarbetare måste förstå varför förändringarna är nödvändiga och hur de ska genomföras. Målet är att göra alla medarbetare delaktiga och engagerade i processen, samt att få alla att förstå vilken roll de har på jobbet och att verksamhetens yttersta syfte är att skapa värden för kunden.

  Implementeringen innebär framför allt utbildning i Time Cares applikationer, anpassade till organisationens olika roller. Vi ser till att ni använder funktionaliteten på bästa sätt, att ni har rätt avtal och lagar inlagda, och att ni kan göra rätt analyser och uppföljningar.

  När förändringarna är genomförda och det börjar rulla på enligt de nya bemanningsrutinerna är det lätt att slå sig till ro och tro att jobbet är gjort. Men nu krävs det istället kontinuerlig uppföljning för att inte organisationen ska tappa målfokus och falla tillbaka i de gamla mönstren. Med Time Care som långsiktig partner får ni ett pålitligt stöd för uppföljning och utvärdering.