Skip to main content
 

Hälso- och sjukvård

Time Care erbjuder långsiktiga och resurseffektiva lösningar

Hälso- och sjukvård

En pressad budget och svårigheter att attrahera kompetent personal innebär höga krav på produktionsplanering, bemanningsplanering och uppföljning. Samtidigt är det nödvändigt att upprätthålla god vård inom rimlig tid med bibehållen säkerhet och effektivitet.

Många medarbetare i vårdsektorn kommer att gå i pension inom de närmaste åren samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera. Redan idag har många vårdorganisationer en hög arbetsbelastning med hög stressnivå och det blir därför en allt större utmaning att schemalägga rätt personal med rätt kompetens på rätt plats utan att bryta mot arbetstidslagar och tidsregler.

Varför Time Care?

I Time Care Hälso- och sjukvårds Suite har vi ett brett utbud av produkter och tjänster för att skapa en optimal och produktions- och bemanningsplanering. Vår långsiktiga, hållbara och effektiva lösning tillmötesgår patienternas krav på god och kvalitetssäker vård.

Time Cares produkter ger möjlighet till produktionsstyrd bemanning och ökad samplanering över dygnet. Vi erbjuder också bland annat produktutbildning, chefsstöd och projektledning.

Med vår lösning skapas hälsosamma scheman som följer lagar och avtal, där medarbetarna får vara delaktiga i bemanningsplaneringen. Dessutom krävs mindre manuell hantering genom att vi integrerar våra produkter med ledande HR-system.

Läs mer om vår lösning – Time Care Hälso- och sjukvårds Suite.

Jag vill bli kontaktad