Skip to main content
 

Tandvård

Skapa möjlighet till produktionsstyrd bemanning och ökad samplanering

Tandvård

En av tandvårdens växande utmaningar är att ta hand om äldre och dementa patienter liksom människor med olika former av funktionshinder. En annan utmaning är hotande resurs- och kompetensbrist samtidigt som kraven ökar på kvalitet och kostnadseffektivitet.

Varför Time Care?

Time Cares produkter ger bland annat möjlighet till produktionsstyrd bemanning och ökad samplanering mellan tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Våra lösningar hjälper organisationer att höja kvaliteten och effektiviteten genom att styra kompetens och erfarenhet till rätt tid och plats.

Läs mer om vår lösning – Time Care Hälso- och sjukvårds Suite.

Jag vill bli kontaktad