Skip to main content
 

Barn och utbildning

Matcha verksamhetens behov och öka möjligheten till rätt kompetens och erfarenhet

Barn och utbildning

Allt fler föräldrar lämnar barn för omsorg på obekväma arbetstider så kallade ”nattis”. Högre krav på tillgänglighet och öppettider är något som kommunens barn- och utbildningsförvaltning måste anpassa sig till men som också kostar. En annan utmaning för Sveriges kommuner är rekrytering av behöriga lärare och i många skolor är antalet timvikarier högt. Utan samordning av vakanshantering ökar risken att ”fel” vikarier erbjuds anställning enligt LAS.

Varför Time Care?

Time Care erbjuder stöd för effektiv bemanning utifrån verksamhetens behov med budget i balans.

Med Time Cares IT-stöd kan ni effektivt bemanna verksamheter över hela dygnet och säkerställa att arbetstidslagen efterföljs. Samordnad vakanshantering och bra uppföljning av vikarieanvändningen i barn- och utbildningsverksamheten möjliggör prioritering av de vikarier som bäst matchar verksamhetens behov. Det kan även vara en del i en strategi för rekrytering av personer med rätt kompetens och erfarenhet.

Läs mer om vår lösning – Time Care Kommun Suite

Jag vill bli kontaktad