Skip to main content
 

Boenden

Time Care erbjuder stöd för optimal bemanning utifrån verksamhetens behov

Boenden

Många äldreboenden kännetecknas fortfarande av traditionell organisation och schemaläggning med alltför stort fokus på budget vilket går ut över verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö. Trots att många chefer och medarbetare vill förnya och förbättra så halkar verksamheten lätt tillbaka i gamla hjulspår.

Personal på äldreboenden upplever ofta en hög stressnivå i sitt arbete och känner inte att de hinner ge de boende den omvårdnad som de har rätt till. Fasta och rigida scheman samt en stor andel timvikarier kännetecknar många boenden.

Varför Time Care?

Time Care erbjuder stöd för optimal bemanning utifrån verksamhetens behov, så som brukarens önskemål och krav samt genomförandeplan. Genom samplanering av avdelningar och boenden kan ordinarie personalresurs mer effektivt täcka verksamhetens behov och leverera högre kvalitet till de boende.

Flexibel bemanning som utgår från brukarens behov och önskemål ger inte bara högre kvalitet utan också jämnare arbetsbelastning och hälsosammare arbetsmiljö för personalen.

Läs mer om vår lösning – Time Care Kommun Suite

Jag vill bli kontaktad