Skip to main content
 

Funktionsnedsättning

Optimal bemanning utifrån brukarens önskemål och krav

Funktionsnedsättning

Vi lever allt längre och omsorgens nya kunder ställer allt högre krav. För att tillmötesgå kundernas förväntningar krävs en anpassning av verksamheten till mer individuell omsorg. Samtidigt håller välfärdssystemen på att omformuleras med nya riktlinjer och krav samt tuffa kvalitetsmål som ska uppnås utan ökade kostnader.

I många kommuner ökar nu även kraven på effektivitet och kvalitet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det gäller att hitta nya lösningar för framför allt schemaläggningen som ofta är av traditionellt slag med bristande verksamhetsanpassning. Detta innebär att mindre enheter oftast planerar var för sig och sköter sitt eget vikariebehov vilket går ut över kvalitet och effektivitet, och dessutom ökar risken för att arbetstidslagen inte efterföljs.

Varför Time Care?

Genom samplanering av flera enheter kan ordinarie personalresurs mer kostnadseffektivt täcka verksamhetens behov och leverera högre kvalitet till brukaren.

Med Time Cares IT-stöd skapas flexibilitet och balans i bemanningen. Samordnad vakanshantering ökar effektiviteten och IT-stödet säkerställer att timvikarierna följer arbetstidslagen. Ett bättre nyttjande av ordinarie personal ökar kvaliteten i omsorgen och minskar kostnaden för timvikarier.

Läs mer om vår lösning – Time Care Kommun Suite

Jag vill bli kontaktad