Skip to main content
 

Hemtjänsten

Time Care ger förutsättningar för högre kvalitet och kontinuitet

Hemtjänsten

Vi lever allt längre och omsorgens nya kunder ställer allt högre krav. För att tillmötesgå kundernas förväntningar krävs en anpassning av verksamheten till mer individuell omsorg. Samtidigt håller välfärdssystemen på att omformuleras med nya krav och riktlinjer samt tuffa kvalitetsmål som ska uppnås utan ökade kostnader.

Hemtjänst är en av de svåraste verksamheterna att planera. Behoven varierar konstant och samtidigt är kraven på kontinuitet och effektivitet höga. Därför är möjlighet till snabb, smidig och korrekt omplanering avgörande för god kvalitet och produktivitet.

Varför Time Care?

Time Care ger möjlighet till produktionsstyrd bemanning som utgår från brukarens myndighetsbeslut. Schemaläggning som utgår från genomförandeplaner och kontaktmannaskap ger förutsättningar för hög kontinuitet och god kvalitet.

Med hjälp av Time Cares system hämtas den planerade brukartiden automatiskt från detaljplaneringssystemet för att skapa underlag för morgondagens bemanningskrav. Behovsplaneringen tar även hänsyn till krav på kompetens. Lösningen har stöd för effektiv omplanering med vikariehantering som matchas med önskad profil.

Time Care erbjuder ett pålitligt och effektivt stöd för en verksamhet med stora variationer och höga kvalitetskrav.

Läs mer om vår lösning – Time Care People Management.

Jag vill bli kontaktad