Skip to main content
 

Kommunala bolag

Erbjud önskad sysselsättning till medarbetarna

Kommunala bolag

Kommunala bolag jämförs i allt större utsträckning med privata och har ett ständigt tryck på effektivisering för att hålla budget och leverera resultat. Samtidigt står man inför en situation där det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens för att utveckla verksamheten i rätt riktning.

Det finns ett behov av att öka förståelsen för sambandet mellan smart bemanning och ekonomiska konsekvenser i kommunala bolag. Det är också viktigt för kommunen att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om duktiga medarbetare som kan bidra till och utveckla verksamheten.

Varför Time Care?

Time Care ger er en tydlig och pedagogisk bild av verksamhetens bemanning och dess kostnader. Med vår helhetslösning, där schemaläggning och lönesystem integreras, får ni bättre kontroll över kostnaderna för bemanning, ledigheter och frånvaro samt rätt lön till alla medarbetare.

Genom att samordna vikariehanteringen med kommunens övriga verksamheter minskar de administrativa kostnaderna ytterligare för det enskilda bolaget. Dessutom finns det möjlighet att låta medarbetarna vara delaktiga i planeringen, vilket kan bidra till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Läs mer om vår lösning – Time Care Kommun Suite

Jag vill bli kontaktad