Skip to main content
 

Kultur och fritid

Säkra en god arbetsmiljö med scheman som följer lagar och avtal

Kultur och fritid

Sveriges kommuner har i uppdrag att erbjuda god kultur- och fritidsverksamhet som ska vara tillgänglig för alla medborgare på lika villkor.

Konkurrensen från privata alternativ inom kultur- och fritidsområdet har gett kommunen en utmaning att upprätthålla verksamhet med en kvalitet och tillgänglighet som motsvarar medborgarnas förväntningar. Det krävs kreativa lösningar för att leverera enligt uppdrag och samtidigt klara budgetmålen och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Varför Time Care?

Genom bemanning efter faktiska behov och samplanering av flera verksamheter kan en hög tillgänglighet erbjudas med ekonomi i balans.

Med Time Cares IT-stöd kan ni effektivt bemanna efter behov och även erbjuda önskad sysselsättning till medarbetare som vill jobba mer flexibelt. Dessutom finns det möjlighet att låta medarbetarna vara delaktiga i planeringen, vilket kan bidra till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Läs mer om vår lösning – Time Care Kommun Suite

Jag vill bli kontaktad