Skip to main content

Nya LAS regler – Viktigt att tänka på

Från den 1 oktober har nya LAS regler trätt i kraft. Vissa förändringar har redan skett i somras inom en del avtalsområden, men från och med oktober medför förändringarna en del att tänka på för de flesta.

När det gäller anställning har presumtionsregeln Heltid som norm tillkommit. Med presumtionsregel menas att lagen har en given utgångspunkt och där man i detta fall utgår ifrån att tjänstgöringsgrad (sysselsättningsgrad) i ett anställningsavtal motsvarar arbete på heltid, om inte annat har överenskommits. Om anställning inte innebär heltid ska detta kunna motiveras. Sedan tidigare i LAS finns presumtionsregeln att en anställning ska vara tills vidare om inte annat överenskommits och grundregel i lagen för tidsbegränsade anställningar är att det ändå ska leda till en tillsvidareanställning.

Det finns också en del andra nyheter i LAS från 1 oktober och vi har i denna artikel försökt summera vad vi anser skulle kunna påverka våra kunder och deras rekryterings- och bemanningsprocess.

 

Vad innebär det?

Utifrån Time Cares perspektiv så finns det några delar som kan ha direkt påverkan på nyttjandet av våra system. Dels innebär de nya LAS reglerna att det sker en förändring gällande anställningsform såtillvida att AVA, allmän visstidsanställning, försvinner (pågående AVA som löper över 1 oktober fortgår till sista anställningsdag) och ersätts med anställningsformen SÄV, särskild visstidsanställning.

En relevant förändring gällande SÄV är den förändrade LAS-saldoberäkningen och konverteringsregeln. För SÄV sker konvertering till tillsvidareanställning redan efter 12 månaders anställning (361 dagar) under en femårsperiod mot tidigare två år. Samt att vid saldoberäkning för SÄV ska vid fler än tre SÄV anställningar under samma kalendermånad även mellanliggande dagar i samma kalendermånad räknas in. Dessutom, om en person har haft vikariat mellan två av tre SÄV under samma kalendermånad så ska ändå all tid räknas som SÄV. Ett vikariat kan liksom SÄV vara tidsbegränsat, men anses vara ett vikariat när en vikarie anställs för arbetsuppgifter i någon annans frånvaro. Detta nya sätt att beräkna saldo medför ytterligare en snabbare väg mot konvertering, förutom den sänkta s k kvalifikationstiden 361 dagar.

Att ha i åtanke gällande LAS beräkning av saldon i Time Care Pool är att det är först när en persons anställning (bokning) har lönebearbetats som det faktiska saldot ”existerar”. Om man till exempel har WinLas integrationen gentemot Time Care Pool så innebär det att en bokning måste först ha beviljats och bearbetats i lönesystemet och i WinLas för att saldoindikeringen i Time Care Pool ska visa rätt saldo. Det innebär att det i många fall kan skilja en hel del kring hur snabbt ett korrekt LAS saldo finns i respektive system.

Från 1 oktober finns en särskild informationsskyldighet kring SÄV vilket medför att det kan finnas behov av att se över detta flöde. Enligt LAS är huvudregel att information om att en person anställts i en SÄV anställning ska lämnas i samband med att anställningen ingås. Nedanstående flödesbild illustrerar hur saldoindikeringen uppdateras i Time Care Pool vid WinLas integration.

Vilka förändringar sker i Time Care Pool?

I och med version 22.2 kommer detta att vara mest synligt i LAS saldo indikering samt i de saldofält som kommer från WinLas, ifall man har den integrationen till Time Care Pool. Såväl SÄV, VIK och AVA finns i Time Care Pool och uppdateras ifrån integrationen.

Dessutom ändras text i inställningar för LAS saldo

Samt att i Time Care Pool web ser det ut på följande vis

Det kan vara bra att se över möjligheten för timanställda att följa sitt LAS saldo på sin ”hemsida” på webben, ifall det inte finns idag.

Påverkar nya LAS bokningsassistentens inställningar?

Utifrån LAS så finns egentligen bara en tydlig direkt markering vid uppsättning av bokningsassistenten som indikerar huruvida man ska ta hänsyn till LAS saldo eller inte vid urval av vikarie:

Denna kontroll tar även hänsyn till de ”nya” SÄV saldona. Med detta menas att man kan låta bokningsassistenten boka utan att ta hänsyn till LAS saldon, men inte att glömma att det då också är viktigt att se vilka inställningar man gjort i Inställningar för LAS indikeringen samt vilka gränsvärden man satt för ”Kräv dagar kvar”.

MEN, det finns dock en hel del som indirekt påverkar bokningsassistenten. Exempelvis har ofta varje person i Time Care Pool minst en anställning och tillämpas flera tidsbegränsade anställningar är det av vikt att koppla varje anställning mot resp. bokningsassistent.

Har man utnyttjat möjligheten att sätta upp flera olika assistenter så är det läge att se över hur dessa är skapade utifrån ex beställningsorsaker. Huruvida man tillämpar direktbokning eller förfrågan så kan man även prioritera bokning utifrån LAS saldo.  Konkret råder vi er att se över vilka inställningar ni gjort för bokningsassistenten och hur detta inverkar på timanställdas bokningar när SÄV finns i Time Care Pool.  Det är högst troligt att detta behöver ses över i och med nya LAS.

Detta är ett axplock på vad som kan ha inverkan på ert sätt att bemanna från 1 oktober. Läs gärna i vårt versionsbytesdokument om vilka fler ändringar som gjorts i version 22.2.

 

Jessica Widerberg, Implementation Manager Time Care AB

 

Är ni intresserade av Las-hanteringen i Time Care Pool eller vill få hjälp att se över era inställningar fyll i nedan kontaktformulär så kontaktar vi er.

Kontakta Time Care

Tack

En av våra kollegor kommer att höra av sig inom kort.