Skip to main content

Digital Schemaakademi

Utifrån den allt högre förändringstakten i samhället ställs schemaläggning och bemanningsplanering allt mer inför nya utmaningar.
Detta medför allt högre krav på ökad kompetens inom området för alla som omfattas av schemaläggningen.
För att möta dessa ökade behov av kompetens har vi äran att presentera:

RLDatix Digitala Schemaakademi

RLDatix digitala Schemaakademi är en digital utbildning med utgångspunkt från den viktiga schemaläggningen. Utbildningen kommer att finnas utformad för olika roller i organisationen så som chefer, schemastrateger (HAD, systemförvaltare m.m.) och medarbetare.
Vi genomför utbildningarna via Teams.

Chefer och Schemastrateger har 10 utbildningstillfällen i sin Schemaakademi och utöver Teams används även en digital utbildningsportal samt nätverkschattar efter varje utbildningstillfälle.
Efter genomgången utbildning genomförs ett kunskapstest och ett diplom utfärdas.
En timmes enskild coachning gällande schemaläggning ingår också i schemaakademin för chefer och schemastrateger.

För medarbetare är det tre utbildningstillfällen i Schemaakademin som även här avslutas med ett kunskapstest och utfärdat diplom.
Att satsa på att ge medarbetare en större förståelse och kompetens gällande schemaläggning och bemanningsplanering ger ökade möjligheter att få till en effektivisering av bemanningsprocessen, i samarbete och med förankring i arbetsgruppen.

Utbildningen syftar till att öka kompetensen, både teoretiskt och i systemen,
Time Care Planering och Time Care Pool, gällande schemaläggning och syftar även att bidra till att den egna organisationen uppnår en strategisk och effektiv bemanningsprocess.

Låter detta intressant? Passa då på att lyssna på mer information om detta nya erbjudande i vårat webinar

Datum: 26 April

Tid:  10:00 – 11:00

Registrera dig här

Webinaret är kostnadsfritt