Skip to main content
Events

Kostnadsfritt förmiddagsseminarium om strategiska bemanningsprocesser och optimal resursanvändning med Ulricehamns kommun och Time Care

By augusti 27, 2020oktober 8th, 2020No Comments

Den 24 september är du välkommen till ett virtuellt seminarium med fokus på strategiska bemanningsprocesser och optimal resursanvändning. Eventet äger rum cirka 8:30 – 12:00 med presentationer och tillfällen för diskussioner samt nätverkande med andra deltagare

Detta är ett event främst riktat till dig som är chef, ledare eller är involverad i utveckling av bemanningsfrågor

 

 

Hur ska vi tillsammans kunna klara av att leverera högkvalitativ välfärd i framtiden? Under den rådande pandemin som på allvar fick fäste i Sverige i våras tydliggjordes en rad brister i många nuvarande bemanningsstrategier i våra kommuner som ledde till stor personal- och kompetensbrist.

Vad är lösningen på detta? vad kan man göra utan att det innebär ökade kostnader för kommunen? För att uppnå en hållbar bemanning konstaterar Ulricehamns kommun att en strategisk bemanningsprocess med systemlösningar som stödjer arbetssätten är nödvändiga förutsättningar. Denna måste i sin tur ha stöd i en större, övergripande bemanningsstrategi som med stöd av kommunledning är förankrad i hela organisationsledet samt följer de politiska målen

Ulricehamns kommun kommer redogöra för den vision, de viktiga beslut samt den uppföljning som varit helt vital i deras arbete. Ulricehamns centrala bemanningsenhet har med rätt processer, automatisering och en långsiktighet i sin övergripande bemanningsstrategi bland annat lyckats skapa en flexibilitet och bli mer effektiva i användningen av tillsvidareanställd personal vid tillsättning av resurspass och obokade pass.

 

AGENDA – Torsdag 24 September

8:30-8:40 Susanne Åhman, Planeringschef i Ulricehamns kommun samt Jenny Aleberg från Time Care hälsar välkommen

8:40-9:50 Ulricehamns kommun har ordet. Möjlighet till att ställa frågor finns.

9:50-10:00 Paus

10:00-10:45 Nätverkande med andra eventdeltagare i mindre virtuella diskussionsgrupper

10:45-11:15 Time Care har ordet – Optimal resursanvändning med Kent-Göran Eriksson, Verksamhetskonsult

11:15-11:45 Time Care har ordet – Gunilla Eriksson, Produktchef

11:45-12:00 Utrymme för ytterligare frågor

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i agendan.

 

Vid frågor, vänligen kontakta [email protected]