Skip to main content
EventsWebinar

Öka kvaliten och få mer värdeskapande kundtid

By maj 4, 2015november 22nd, 2018No Comments
Start date: 28/05/2015
End date: 28/05/2015
Location: Webinar

Är du intresserad av att öka kvalitén och få mer värdeskapande kundtid?

Resursanalys är en tjänst som vänder sig till hemtjänstgrupper och äldreboenden som vill skapa förutsättningar för att nå maximal effektivitet och produktivitet gällande organisationens personalresurser.

Idag har incitamenten för genomförande av Resursanalys inom äldreomsorgen kommit att bli än mer varierande. Vi lever allt längre och omsorgens kunder ställer allt högre krav. För att tillmötesgå kunderna, personalen, direktiv och för att klara budgetmålen är det ytterst viktigt att se hur vi fördelar vår tid.

Resursanalys ger äldreomsorgen faktabaserat underlag hämtat i realtid för sitt bemanningskrav och för värdeskapande kundtid.

Oavsett era utmaningar – förbättrad kontinuitet, personallogistik och arbetsmiljö eller mer direkt kundtid, så skapar Resursanalys effekt på flera områden.

Om du tycker att detta låter intressant och du vill veta mer. Delta då kostnadsfritt på Time Cares webinar den 28 maj.

Maria Elowson kommer att berätta mer om varför Resursanalys skapar förutsättningarna för ökad värdeskapande kundtid.

  • Hur stor andel av arbetstiden går till kunderna?
  • Arbetsmiljö?
  • Kontinuitet?

Utför rätt moment, vid rätt tid, med rätt kompetens och i tillräcklig omfattning!

När: 28 maj kl 11.00-11.30 (hemtjänsten) och kl 14.00-14.30 (boenden)

Anmäl dig här!