Skip to main content
EventsUtbildning

Öppen Bemanningsakademi våren 2017

By mars 2, 2017november 22nd, 2018No Comments
Start date: 27/04/2017
End date: 04/05/2017

Utbildning för chefer och ledare inom kommunen

– Hur skapar vi en sund och kostnadseffektiv bemanningsstrategi med kunden i fokus?

Som chef i kommunen är det många aspekter att ta hänsyn till:

  • Kundfokus med individen i centrum
  • Hälsosam arbetsmiljö och schemaläggning
  • Hållbar ekonomi

I kursen Öppen Bemanningsakademi för chefer vill vi stärka dig i ditt chefsuppdrag och ge dig verktyg att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå måluppfyllelse samtidigt som du får medarbetarna att sträva åt samma håll.

Idag står frågor som heltid som norm och sammanhållen arbetstid högt på agendan samtidigt som kraven på en god social och organisatorisk arbetsmiljö skärpts. Att klara av att möta detta utan tillskjutande medel är många gånger en svår uppgift och stora krav ställs på dig som chef och ledare.

Missa därför inte detta tillfälle att under ledning av våra erfarna konsulter ta del av de viktigaste grundpelarna för en sund och kostnadseffektiv bemanningsstrategi med kunden i fokus.

Agenda

Det blir teori varvat med workshopövningar och du får också möjlighet att nätverka med andra chefer under dagen.

Ämnen vi behandlar:

  •  Bemanningsekonomi
  • Arbetsmiljö och hälsosam schemaläggning
  • Ledarskap och förändringsarbete

Tid: 09.30 – 16.00. Fika serveras från 09.00

Datum:

  • 27 april – Nässjö
  • 3 maj – Umeå
  • 4 maj – Stockholm

Praktiskt information

Pris inkl lunch och fika: 4 495 kr exkl moms och per person. Vid anmälan av 3 personer eller fler utgår rabatt på 10 %.

Vid anmälningar och frågor, vänligen kontakta Claes Gordon, [email protected]   070-684 11 17 eller verksamhetskonsult Marie Munkhammar [email protected] 070-684 13 38