Skip to main content

Skärpta regler för dygnsvila – Nästa steg

Sedan förändringarna i AB, förändringarna rörande veckovilan och förändringarna i Bilaga J fastställts, har vi på RLDatix fokuserat i princip alla utvecklingsresurser till att anpassa Time Care produkterna så att dessa skall supportera er kunder på bästa sätt.

Vi har i tidigare webinar berättat vad vi har utvecklat inför att huvudregeln i Allmänna bestämmelser träder i kraft den 1/10-2023.

Information om den utvecklingen kan ni ta del av i versionbytesdokumenten på vår kundportal samt genom att delta på våra uppdateringsutbildningar, mer info finns här (links to the web paige)

 

Lyssna på detta webinar där Frederick Lind, Commercial Director och Andreas Nõu, Product Manager på RLDatix AB pratar om hur Time Care applikationerna kommer att vidareutvecklas i och med version 23.3, för att stödja regelverket kring Bilaga J som träder i kraft 1/2–2024, samt våra tankar kring kompenserande vila.

 

Webinaret kommer även att innehålla våra tankar inför vår version 24.1, där viss vidareutveckling kommer att ske.

 

När: 4/10 Kl. 10:00-10:45

Registrera dig här

Webinaret är kostnadsfritt