Skip to main content

Anmälningarna är nu öppna för nästa study day med Time Care.

Ett event riktat till dig som är chef, ledare eller är involverad i schemaprocesser och bemanningsfrågor

Den 2 december är du välkommen att delta i höstens första virtuella seminarium!

Eventet äger rum 8:30-12 (ungefärlig sluttid) och innehåller både presentationer samt tillfälle till diskussion och nätverkande med övriga deltagare i virtuella diskussionsrum.

Registrera dig nu

Denna gång ska vi få lyssna på presentationer från Kramfors, Ljungby & Klippans Kommun

 

Kramfors har gjort en jättespännande resa som startade 2016 med bemanningsakademier och införande av Produktionsplanering. Den centrala schemaplaneringen har möjliggjort goda ekonomiska resultat, med bland annat fantastiska besparingar på boenden, t ex Nybo, som resulterade i att de blev vinnare av TC Award 2019.

 

Nu arbetar man vidare med bland annat automatiserad schemaläggning med Scheduler, som hittills använts för sommarschema och planen är att göra test av schemaläggning med Scheduler på enheter framöver med önskemål om fridagar. Man har under resans gång även arbetat med hållbarhetsfrågor i scheman, med bland annat införandet av obligatorisk rast i alla längre pass.

 

Ljungby har gjort en fantastik ekonomisk upphämtning. Den ekonomiska besparingen har till stor del skett genom en översyn av hur man sköter planeringen samt strikt schemaläggning efter behov. Detta har möjliggjorts genom nära samarbete i en central planering, central schemaläggning och central bemanning. Schemaläggningen har med hjälp av Controller modulen och Produktionsplanering infört ekonomisk uppföljning inför varje schemaperiod med chef och ekonomer.

 

Innan Covid, 2018-2019, hade man ett år med en ekonomisk återhämtning inom VoO organisationen på 18 miljoner kronor. Man har sett över schemaläggningen i förhållande till planeringen och beställda vikarier, vilket har möjliggjort stor del av denna ekonomiska förbättring. Idag ligger man fortfarande med färre vikariebeställningar än man gjorde 2019 när arbetet inleddes.

 

Klippan är den tredje kommunen i denna Study day med framgångsrik erfarenhet av en central bemanningsenhet och centra schemaläggning.

 

Man har ett mindre antal schemaläggare som effektivt hanterar schemaläggningen i kommunen. Detta har lett till totalt sett stora tidsbesparingar. Man har infört natt på 9 timmar vilket leder till mindre ”puckel på eftermiddagarna” och således en stor ekonomisk besparing. Den centrala schemaläggningen har också tagit bort delade turer och långa pass.

Datum: 2 december 2021
Tid: 8:30-12:00 (ungefär)
Plats: Online

Sista dagen för anmälan 30 november

Boka din plats nu

Vid frågor kontakta [email protected]

Vi förbehåller oss rätten att fördela platser mellan organisationer och roller.