User Group – Nätverksträff i Luleå 31 oktober

September 10, 2019

  Välkommen till en Time Care User Group Nätverksträff i Luleå den 31 oktober!

  Luleå kommun berättar om bemanningsekonomi vid central schemaläggning. Även nätverkande och kunskapsutbyte står på agendan. En Time Care-representant kommer även finnas på plats och berätta om kommande systemnyheter, och det ges tillfälle att inkomma med feedback till Time Care.

  Välkommen att registrera dig!

   

  Är du inte Time Care User Group-medlem? Anmäl dig kostnadsfritt här!

   

   

  Preliminär Agenda

  9:00-09:25 Vi samlas med kaffe och smörgås

  09:30-10:00 Välkommen/hållpunkter för dagen

  – Vilka kommuner/konsulter är här?

  – Time Care User Group – medarbetarengagemang

  10:00-11:00 Luleå kommun redogör för delar av sitt framförande från KEF dagen (Kommunalekonomernas förening)

  11:00-11:45 Framtidsfrågor med våra konsulter

  11:45-13:00 Lunch

  13:00-14:30 Bikupor: utvecklingsfrågor/förslag per programvara

  14:30-15:00 Eftermiddagskaffe, redovisning av bikuporna; hur går vi vidare med utvecklingsförslagen

  15:00-15:30 Summering och avslut för dagen. Nästa års nätverk, vilken kommun ansvarar för programmet, etc.

   

  Registering: sker senast 27/10 till lonecenter@lulea.se. Ange ev. specialkost/allergi

  Plats: Förvaltningshuset, Repslagargatan 6 i Luleå

   

  Välkommen!