Skip to main content
Events

Vårseminarium

By februari 15, 2018november 22nd, 2018No Comments
Start date: 27/04/2018
Location: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Att lyckas med heltidsinförandet och Individens Behov i Centrum

Delta i en fullspäckad dag på Miss Clara by Nobis i Stockholm. Lyssna på våra inspirerande föredragshållare och delta i en spännande och utvecklande workshop.

I avtalet mellan Kommunal och SKL kom parterna överens om att heltid ska vara norm i kommunerna. Senast 2017 skulle planen för genomförandet vara klar. Nu börjar den riktiga matchen. Vi hjälper er med taktiken för att kunna släppa sargen och börja spela!

Vårseminariet riktar sig till dig som kan och vill göra skillnad. Exempelvis beslutsfattare, HR-strateger och projektledare för heltidsinförande.

FRÅN AGENDAN

Heltid – en del av helheten
Lotta Frisk, Projektledare heltidsprojekt och Maria Malmsten, Områdeschef Vård och omsorg, Karlskoga kommun.
Karlskoga kommun bedriver ett 3 årigt heltidsprojekt med målet heltid som norm. “Vi är mitt i ett av vår kommuns största förändringsprojekt på många år. För att lyckas krävs både tid, resurser och en stor portion mod”. Projektledaren och områdeschef berättar om kommunens förändringsresa – från planering till verkstad – och de utmaningar man  mött på vägen.

Förankring – nyckeln till ökad flexibilitet
Sara Lövgren, Enhetschef Bemanningsenhet och Hemtjänst och Kristian Andersson, Projektledare och före detta undersköterska, Simrishamns kommun.
Redan på 1990-talet införde Simrishamns kommun årsarbetstid, detta på medarbetarnas inrådan. Ett lyckat heltidsinförande kräver att alla har förståelse och insyn – det förstod Simrishamns kommun tidigt. Lyssna på när Sara och Kristian berättar vilka verktyg och framgångsfaktorer som var avgörande.

Släpp sargen – kom in i matchen
Jenny Aleberg, Verksamhetskonsult Time Care
Utbildad barnmorska och tidigare chef in om vård och omsorg som tog chansen och blev verksamhetskonsult för att få vara med i sammanhang där förändring, förbättring och måluppfyllelse är ledord.
Att utgå från individuella behov ställer stora krav på verksamheterna. Då måste organisationen arbeta med uppdaterade bemanningskrav utifrån brukarens behov, schemalägga så att kompetens och kontinuitet kan säkerställas samt arbeta med korta schemaperioder för en ökad följsamhet till föränderliga brukarbehov.

Dagen bjuder även på workshoppen “Från strategi till måluppfyllelse”. Där kokar vi ihop och förädlar vår samlade kunskap och erfarenheter till ett antal aktiviteter för att lyckat genomförande.

PRAKTISK INFO

Tid
27 april, kl 08:30 – 15:30

Plats
Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Pris
3 995 kr exkl moms, lunch och fika ingår. OBS! Time Care Forum deltagare får 500 kr rabatt vid anmälan senast den 31 mars. Rabatten gäller max 2 deltagare per kommun.

Anmälan
Via mail till [email protected]. Senast den 13 april vill vi ha din anmälan. Anmälan är bindande.

Ta del av inbjudan i PDF