Skip to main content
Events

Virtuellt seminarium med Sigtuna kommun om Time Care Controller

By februari 23, 2021maj 27th, 2021No Comments
Registrera dig här

 

Den 25 mars kommer Sigtuna stå som värdkommun och berätta om deras tankar och reflektioner kring varför de valt att implementera Time Care Controller i deras verksamhet.

Sigtuna var bland de första att signalera om att de var intresserade av att börja arbeta mer proaktivt med budgetering och controlling genom Time Care Controller, och redan under januari började implementeringen.

Annika Särnö, Systemförvaltare i Sigtuna, ser flertalet användningsområden för modulen. En av de främsta fördelarna ser hon som att man enklare kan lyfta blicken från historiken i budgetuppföljningen och istället börja arbeta mer proaktivt. Det är också en fördel att Time Care Controller presenterar statistik och fakta som är begriplig för alla genom hela ledet i kommunen.

Annika och Maria Karlsson, Huvudadministratör för Time Care och Biträdande enhetschef för Arhem Särskilda boende, kommer utförligt presentera hur de ser sig arbeta med statistik, budgetering och controlling framöver i kommunen. Det kommer även finnas tid för frågor samt mindre virtuella diskussionsgrupper där du kan diskutera med andra deltagare. Även Sigtuna och Time Care-representanter kommer finnas tillgängliga under diskussionerna.

Eventet är helt kostnadsfritt, säkra din plats nedan!

Mer specifik agenda publiceras här senare.

 

 

 

Registrera dig här