Skip to main content

Att leda utan att vara chef

Utmaningen att schemalägga och bemanna med brukaren i fokus, ekonomin i balans och en hållbar arbetstidsförläggning – utan en chefstitel!

Detta är ett lika intressant ämne för både chefer och icke-chefer

Har jag rätt förutsättningar. vilka ramar har jag att förhålla mig till i min roll?

Vad blir konsekvenserna när förutsättningarna inte finns? Vilket stöd finns?

Var med och lyysna på detta webinar om att leda utan att avra chef när det handlar om schema och bemanning.

Nu har du chansen att lyssna på Ann-Charlotte Marklund, Managementkonsult på Time Care prata om detta ämne.

Datum: 25 Maj

Tid: kl. 10:00 – 11:00

Registrera dig här

Webinaret är kostnadsfritt