Skip to main content

Exklusivt partnerskap med EG ledde till avtal med Esbjerg kommun

Richmond, London, 18 Maj 2020: Esbjerg kommun, den femte största kommunen i Danmark och den femte största staden i landet, har valt Allocates e-Rostering-mjukvara. Esbjerg kommer använda Optima vilket levereras genom EG, deras nuvarande löne- och IT-leverantör. EG går in i partnerskap med Allocate i Danmark och levererar Allocates Optima-produkter som en del av EG:s EG Optima-lösning.

Integreringen mellan EG:s lönesystem och Allocates e-Rostering-mjukvara kommer möjliggöra full automation av Esbjerg kommuns schemaläggning och lönehantering för all sjukvårdspersonal i syfte att ge markanta tids- och kostnadsbesparingar över hela dess personalstyrka, både för fast personal och vikarier. Lösningen hjälper kommunen att genomföra realtidsschemaläggning som säkerställer att budgetar följs och att de rätt kompetens befinner sig på rätt ställe.

”Efter att genomgående undersökt marknaden kom vi till slutsatsen att lösningen med EG Payroll och EG Optima bäst möter våra behov”, kommenterar Staff and Development Manager Birgitte Stenderup, Esbjerg kommun.

”Esbjerg kommun har en pålitlig lösning som stödjer våra affärsprocesser och med vilken våra anställda är nöjda med. Utöver det så ser vi flertalet förbättrade möjligheter kopplat till schemaläggning, där vi väntar oss att se en effektivitetsökning som kan ge ytterligare stöd av våra affärsprocesser.”

Utöver EG Optima kommer Esbjerg kommun även införa Optima Medarbejder och Optima Afløser. Optima Medarbejder är Allocates mobilapp som tillåter vårdpersonal att hantera och boka pass på egen hand, vilket gör det enkelt att byta pass, ansöka om ledighet och hantera tidrapporter. Optima Afløser är en vikariebemanningsmodul vilken kommer underlätta att schemalägga personal utifrån rätt kompetens från organisationens vikariestyrka.

Med 12 000 medarbetare är Esbjerg kommun Allocates största kommunkund i Danmark, och representerar företagets femte kommunavtal sedan december 2019.

EGs och Allocates exklusiva återförsäljarpartnerskap möjliggör båda organisationerna att arbeta tillsammans för att snabbt och effektivt mobilisera och leverera integrerad löne- och schemaläggningsförmåga till danska kommuner. EG Optima-lösningen hanterar och automatiserar medarbetarschemaläggning samt optimerar resursanvändning i kommuner, regioner och direkt till institutionerna.
EG Optima är baserat på det brittiska beprövade systemet Allocate Optima som nyttjas av mer än 800 000 användare globalt i offentliga sjukhus, kommuner och institutioner.

Casper Bergstrøm, Senior Account Manager hos EG kommenterar;

”Efter att ha sett framgångarna med Allocates Optima-plattform i vårdorganisationer globalt så var vi angelägna att integrera plattformen med vår existerande lönesystemslösning för att kunna erbjuda ett schemaläggningssystem som säkerställer att rätt kompetens är vid rätt plats vid rätt tid. Det är dess beprövade funktionalitet och förmåga att leverera aktivitetskontrollerad bemanning för pågående och oavbruten service som har möjliggjort ett säkrat avtal med Esbjerg kommun.

”Genom EG Optima kan Esbjerg kommun enklare koordinera avancerad planering av bemanning för bättre kapacitetshantering jämsides lönesystemet för att få en mer precis och effektiv bemanningshantering.”

Jan Keddy, Global Head of Partners för Allocate kommentar;

“Att vinna Esbjerg kommun är en stor framgång för Allocate i Danmark medan vi snabbt ökar vår närvaro i landet. Vårt exklusiva partnerskap med EG representerar fullskalig integrering då våra schemaläggnings- och lönesystem samordnas sömlöst för att ge substantiella tidsbesparingar hos danska kommuner, snabbt och effektivt.”

”Effektiv schemaläggning möjliggör Esbjerg kommun att ta tydligare och mer effektiva beslut baserade i realtids-data. Genom att skapa en precis bild av personalanvändningen kan ledare ta kontroll och planera resurser mer effektivt. När det kombineras med EG:s lönesystem så blir den positiva inverkan på schemaläggnings- och löne-teamen stor.”

Genom partnerskapet med EG arbetar Allocate nu med flertalet kommuner i Danmark, bland annat Syddjurs och Byborg, vilka har valt EG Optima för att hjälpa till med lönsamheten och effektiviteten i en alltmer utmanade sektor.

Sålt genom upphandlingsramverket SKI kan kommuner känna sig säkra på att alla krav och EU-direktiv uppfylls vid köp av EG Optima. Detta medför att införandeprocessen blir snabbare, enklare och mer sömlös.

[All text är översatt från engelska]

Om Allocate Software

Allocate Software är en ledande internationell leverantör av workforce- och resursplaneringslösningar som används för operativa och administrativa behov inom sjukvårds-, försvars- och sjöfartssektorn.

I hälso- och vårdsektorn möjliggör Allocate säker och effektiv vård till optimal kostnad genom att hjälpa organisationer till att ha rätt människor vid rätt plats vid rätt tid. Med över 800 kunder och över en miljon medarbetare schemalagda dagligen så stödjer Allocate de största offentliga och privata institutionerna runt om i världen. Optima-plattformen (SaaS) optimerar de komplexa bemanningskrav som finns i stora hälso- och vårdorganisationer. Utöver automatiserad och sofistikerad schemaläggning samt säkerställande av precisa löner för personal som med komplexa löneregleringar så är det unikt genom sina ytterligare fördelar för ökad bemanningssäkerhet sett utifrån föränderliga patientbehov, hanteringen av en kontingent arbetsstyrka samt engagerandet av personal genom tillgänglighet i deras mobila enheter. Allocates licenser har sålts till fler än 60 000 användare inom Danmarks vårdsektor.

Om EG

EG är en skandinavisk teknologipartner med mer än 1 300 anställda fördelat på 22 kontor i Skandinavien och Polen.
EG levererar digitaliseringslösningar till mer än 17 500 offentliga och privata kunder.

www.allocatesoftware.com

Medieförfrågningar:

Liz Jones, Chief Marketing Officer
[email protected]
Tel : +447968 412642

Clare Wall
[email protected]
Tel : +447974 161127