Skip to main content
Nyheter

Är ni redo för heltid som norm?

By februari 8, 2017augusti 9th, 2022No Comments

Att heltid blir norm i välfärden är en av de största utmaningarna i framtidens bemanningsplanering. Arbetsgivare ska med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser ha tagit fram en plan för hur andelen som arbetar heltid ska öka. Denna plan ska finnas på plats senast 2017-12-31 enligt HÖK16.

Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till år 2023. När dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar behöver arbetsgivare inom välfärden arbeta aktivt med heltidsfrågan. Frågan gäller inte bara de som idag är anställda inom vården utan även möjligheterna att rekrytera i framtiden. Kommuner och Landsting kommer att bli mer attraktiva som arbetsgivare om heltidstjänster är norm.

Enligt en undersökning som genomförts av SKL 2015 har 57 procent av Sveriges kommuner fattat politiskt beslut rörande heltid som norm. Detta är en ökning sedan 2012 års undersökning då 48 % hade fattat motsvarande beslut. Överenskommelsen HÖK16 innebär att arbetsgivare inom avtalsområdet måste presentera en handlingsplan för genomförandet av heltid som norm senast vid årsskiftet 2017/18.

Tillsammans med er tar vi under en workshop fram vad ni behöver för en långsiktig och hållbar bemanningsplanering med utgångsläget heltid som norm. Frågeställningar som vi bland annat kommer att beröra är:

  • Organisation – hur ser framtidens rörlighet ut?
  • Bemannings- & Produktionsplanering – områden för gemensamma riktlinjer
  • Arbetssätt – vilka förutsättningar krävs för att stödja heltid som norm

Time Care har gedigen kunskap inom området då vi har samarbete med över 175 kommuner i frågan. Det är därför positivt att se, att av de 40 kommuner med högst genomsnittlig sysselsättningsgrad bland sina anställda, så har vi hjälpt 75% av dessa. Låter det intressant? Kontakta oss för mer information eller boka en workshop.