Skip to main content

Ett stort grattis till vinnarna av Time Care Award 2018 – Helen Flodin och Anna Byström från Kramfors kommun!

By mars 18, 2019Nyheter

Anna och Helen har på ett skickligt sätt förändrat schemaläggningsarbetet på ett särskilt boende. Genom flitigt användande av modulen Produktionsplanering har de tagit bort delade turer och format bemanningen utifrån brukarens behov, samtidigt som ekonomin vänt från minus till plus och sjukfrånvaron minskat. Helen har med Time Care Planering även visuellt kommunicerat förändringsbehovet till medarbetarna och på så sätt skapat förståelse i verksamheten.

Du kan redan idag skicka in nomineringar till nästa års Time Care Award.3

 

Till nomineringsformuläret