Skip to main content
Nyheter

HälsoGReppet i Alingsås

I filmen berättar representanter från Alingsås (Äldreomsorg samt Hemsjukvård) om hälsosam schemaläggning. Här tar representanter från Alingsås kommun upp aktuella begrepp som påverkningsbara scheman, delade turer och bemanningskrav.

Alingsås kommun har Time Care Planering och Time Care Pool. De har genomfört bemanningsakademier tillsammans med våra konsulter. Alingsås var föreläsare på Time Care Forum 2018 på temat “Anpassade scheman i en föränderlig värld” där berättade de om hur de inspirerats från teman på tidigare Time Care Forum som “Hälsosamma scheman” (2016) och “Framtidens bemanning” (2017).