Skip to main content
Nyheter

Höstreleaser version 17.2

By oktober 24, 2017augusti 9th, 2022No Comments

Den 27 oktober släpps Time Care Pool 17.2

Här kommer en kort sammanfattning av det viktigaste uppdateringarna. Vill du veta mer se versionsbytesdokumentet.

I Windowsklienten har vi utökat antalet specialbehörigheter i modulen Roller så att det går att bestämma vem som kan utföra saker i våra Integrationer och dess olika flikar/funktioner. I modulen Personal finns nu en checkbox avsedd för personer som inte ska raderas när underhållsjobb körs. Ytterligare en ny möjlighet är att det går att redigera anteckning på en person från modulen Översikt beställning – sök resurs.

I Webbklienten har vi från och med nu samma struktur vid sökning av arbetsplats i modulerna Ny beställning, Översikt beställningar samt Arbetsplats beställningar. Funktionen har lagts till för att kunna importera scheman från Time Care Planering i Ny beställning.

 

Release av Time Care Planering 17.2

Den 27 oktober släpper vi den nya versionen.

I Windowsklienten är en nyhet att sjuktid nu visas i Kontroll av resurs och i Heroma-integrationen finns nu en ny inställning för att inte skriva över signatur vid import. Utöver detta har vi rättat ett 20-tal buggar.

I tilläggsmodulen Multi Access går det nu att skapa kompletta tidsregelavtal. Startsidan är nu anpassad för rollen medarbetare. Tilläggsmodulen Produktionsplanering kan nu hanteras helt i Multi Access. För er kunder som har förskolesystemet Nuddis från Tempus finns nu möjlighet att ta in data för barns ramtider som underlag för bemanningskrav. I Rapportmodulen kan man nu använda urval vid uttag av rapporter. Två nya rapporter har också lagts till: Tidsregelkontroll och Bemanningskrav.