Skip to main content
Nyheter

Marcus Gustavsson – Blogginlägg om hälsosamma scheman

By november 23, 2020augusti 9th, 2022No Comments

För att bemanningen i våra kommuner och regioner ska vara resurseffektiv och samtidigt ha medborgarna i fokus krävs en optimal resursplanering. Samtidigt ska även heltid som norm införas – men det utan att vi glömmer bort medborgarnas behov. Vi kan även se att sjuktalen är mycket höga inom vårdsektorn om vi jämför med andra sektorer i landet, vilket innebär stora utmaningar såväl ekonomiskt som kvalitativt.

Det är relativt lätt att införa heltid som norm om man väljer att inte anpassa bemanningen utifrån en heltidsorganisation. Detta skulle dock leda till stora kostnadsökningar och ofta överbemanning på fel tider sett till behovet. Kommunallagen säger att vi ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att vår bemanning alltid måste ha just medborgarfokus. Att schemalägga en heltidsorganisation ställer alltså helt andra krav på kompetens för att på bästa sätt använda våra begränsade resurser.

Information och statistik är vitalt för att kunna jämföra enheter samt löpande följa upp att resurserna används optimalt. Traditionellt sett har detta skett reaktivt och uppföljningar i ekonomi- och HR-system genomförs på månadsbasis. De siffror som finns här är många gånger resultatet av det vi planerat och schemalagt för flera månader sedan. Det finns också en fördröjning av kostnader för timvikarier, övertid och sjuklöner vilket gör att det vi ser under en specifik månad egentligen är resultatet av en längre period.

 

“Med modulen går det att jämföra enheter, få fram information och rapporter om hälsosamma nyckeltal samt enkelt säkerställa att vi inte använder mer resurser än vad våra budgetar tillåter”

 

Med den nya modulen Time Care Controller vill vi ändra detta och skapa ett mer proaktivt arbetssätt. Med modulen går det att jämföra enheter, få fram information och rapporter om hälsosamma nyckeltal samt enkelt säkerställa att vi inte använder mer resurser än vad våra budgetar tillåter. Skulle man istället arbeta med detta när kostnaderna redan landat i ekonomisystemet är det försent att göra ändringar, och man har ofta även planerat på ett liknande sätt för flera månader framåt.

Att kunna styra sin verksamhet utifrån våra medborgares bästa kommer kräva att vi ständigt analyserar och jämför enheter med varandra. Ingen enhet får ha för mycket resurser samtidigt som en annan har för lite. En av våra viktigaste utmaningar är att sänka sjuktalen och för att detta ska bli verklighet behöver vi ha fokus på det forskningen visar. Det är viktigt att vi enkelt kan få fram statistik och information ur systemen – vilket Time Care Controller kommer att hjälpa till med. Vi kan inte fortsätta göra likadant och samtidigt förvänta oss ett annat resultat. Nyckeln till en hållbar bemanning ur en såväl ekonomisk som hälsosam synvinkel är att vi tar beslut utifrån rätt information i rätt tid.

 

Marcus Gustavsson, Financial Management Consultant, Time Care

 

Vänligen hör av er till [email protected] vid frågor!