Skip to main content

Nu släpps vårversionerna

By april 21, 2017Nyheter

Vårversion 17.1 av Time Care Planering, inklusive Time Care Scheduler och Time Care Planering Multi Access, samt Time Care Pool släpps den 28 april 2017.

 

Time Care Planering

En hel del ny funktionalitet finns i Multi Access, som exempelvis nya rapporter, rapportinställningar och aktivitetsfiltrering i Schemaöversikten. I Produktionsplanering har hanteringen av besök efter importen från detaljplaneringssystemen förenklats med mer filtrering, sortering och redigering. Detta medför att man snabbare kan skapa mer adekvata bemanningskrav utifrån produktionskraven.  I Windowsklienten har många rättningar gjorts. En nyhet är saldoimport från Heroma. En annan nyhet är att vi döpt om schemastatusen “Önskemål” till “Mitt schemaförslag”.

Time Care Scheduler

Några av de saker vi har arbetat med till den här versionen är ytterligare förbättringar med jourkombinationerna, hantering av kollegors sessioner för gemensamma arbetsplatser och onlinehjälpen. Vi har också tagit bort möjligheten att välja optimeringsmotor. Nu kommer man enbart kunna välja om man ska optimera på klienten eller på beräkningsservern.

Vi har tagit fram ett eget installationspaket för Time Care Scheduler, detta är viktigt att de som ska installera produkterna får kunskap om.

 

Time Care Pool

I Windowsklienten blir det synligt vem som registrerat tillgänglighet på en person. Nu går det även att via behörighet styra vem som får ignorera ATL. Webbklienten har fått ett nytt, responsivt gränssnitt. Vikariens kontaktuppgifter finns att tillgå samt i Översikt beställningar – sök resurs kommer man att kunna se vikariens kalender. Tillgänglighet kan registreras på vikarien om man har tilläggsmodulen Avancerad bokning. Vi har också några nyheter gällande integrationen mot Personec P.

Glöm inte att läsa versionsbytesdokumentet för respektive produkt!

 

Webbinar

Vill du veta mer? Delta då på våra webbinar.

Datum: 30 maj

Tid: 10.00 – ca 10.30 Time Care Pool

Tid: 11.00 – ca 11.30 Time Care Planering/Time Care Planering Multi Access

Deltagandet är kostnadsfritt men det finns begränsat antal platser. Instruktioner ges dels vid bekräftelse samt dagen före er medverkan.

Vid frågor vänligen kontakta Elin Hultqvist, [email protected]

 

Anmälan

Ange namn, organisation och vilka tider du önskar delta.