Skip to main content
Nyheter

Release 19.1

Måndag den 9 april släpps version 19.1 av Time Care Planering och Time Care Pool.

Time Care Planering

Time Care Planering 19.1-versionen innehåller främst nyheter i Time Care Planering Multi Access, där det nu går att sköta om all hantering av integrationer och licenser. En ny rapport har tillkommit, Summa timmar i intervall.

Utöver detta har förbättringar gjorts på de delar som vi fått feedback på från er användare, särskilt prestandaförbättringar i modulerna som används mest.

 

Time Care Pool

I vårens version har vi bland annat utökat de schemalagda processerna för påminnelser gällande kompetenser och belastningsregister från 1 till 3 per process, där ni som kund själv kan välja hur långt innan meddelanden ska skickas ut på de två första påminnelserna. Det sista meddelandet skickas ut när nämnda kompetens eller belastningsregister har förfallit.

Vi har lagt till loggning för modulen Organisation för att enklare visa vem som skapat något nytt, redigerat, flyttat eller raderat.

I Översikt beställningar har vi ändrat på status om en och samma person accepterat flera förfrågningar gällande samma dag och tid.

Integrationen mellan Time Care Pool och Time Care Planering har setts över. Logiken är förändrad så att om en tillsatt beställning avbeställs i Time Care Pool, åter registreras det ursprungliga tillgänglighetspasset i det färdiga schemat. Vi speglar också den tillgängliga tiden i Time Care Pool med hur den ser ut/delas upp i Time Care Planering när del av/hela passet blir bokat.

 

Läs mer om detaljerna i nya 19.1-versionen i versionsbytesdokumentet som finns på Kundportalen.