Skip to main content
Nyheter

Schemalägga för hälsa – Time Care Forum 2016

banner_post_Time_Care_Forum_2016

Time Care Forum 2016

Stort tack till alla som deltog på vår årliga kundkonferens i Stockholm den 16-17 mars 2016.

Årets tema var Schemalägga för hälsa. Vad är hälsosamma scheman och hur kan man schemalägga utifrån behov och resurs och samtidigt ta hänsyn till medarbetarnas hälsa?

Dagarna var fyllda av produkt- och tjänstenyheter, inspirationsföreläsningar och nätverkande. Konferensen vänder sig till dig som arbetar såväl strategiskt som operativt med schemaläggning och bemanningsplanering. Nästa års konferens äger rum 15-16 mars 2017. Boka in den i kalendern redan nu!

 

Mer information